Europeiska ”pyramider” skapar kontroverser
Visocica-kullen nära staden Visoko i centrala Bosnien, där upptäckaren Semir Osmanagic förväntar sig att hitta resterna av en forntida pyramid. Osmanagic är affärsman i USA med bosniskt ursprung och är författare till flera böcker om forntida historia i Bosnien och Herzegovina. (Foto: Elvis Barukcic/AFP/Getty Images)


De flesta människor har hört talas om pyramiderna i Egypten. Många känner också till pyramiderna i Centralamerika och Sydamerika. Men hur är det med pyramiderna i Östeuropa?

Det var förra året som Semir Osmanagic, bosnisk-amerikansk affärsman och amatörarkeolog, tillkännagav för världen att han hade upptäckt pyramider nära staden Visoko, 30 km utanför Sarajevo i Bosnien.

På den plats där lokalbefolkningen hade sett ovanligt formade kullar påstår han sig se fem pyramider. Den största, Visocica-kullen, av Osamnagic kallad ”Solpyramiden”, är från den rätta vinkeln mycket lik en pyramid med kvadratisk bas. Den rapporteras vara mellan 70 och 220 meter hög – högre än den stora pyramiden i Giza i Egypten.

Bevis?

Osmanagic säger att inledande undersökningar vid basen av Solpyramiden gav bevis för att det fanns människotillverkade block och polerade stenplattor, som formade terrasser och trappor.

Topparna på andra kullar i närheten, ”Månpyramiden” och ”Drakpyramiden”, sägs forma hörnen i en liksidig triangel.

Ytterligare två ”pyramider” inom samma område fick namnen ”Kärlekspyramiden” och ”Jordens tempel” tidigare i år. Samtliga rapporteras ha sina sidor i rät linje med kompassens riktningar.

I april i år har hans team med frivilliga påbörjat officiella utgrävningar i ”den bosniska pyramiddalen”. Förutom fler block har de genom nedstigningsschakt undersökt ett nätverk av ”tunnlar” eller grottor, som de säger ansluter till pyramiderna. Utgrävningen har till stor del finansierats av Osmanagic, som nu söker investerare.

Kontroverser

Upptäckten har bemötts med intensivt motstånd från akademiska kretsar, inte minst på grund av Osmanagics djärva påstående att pyramiderna är 12 000 år gamla och bevis för en tidigare okänd avancerad civilisation – ett påstående som han för närvarande inte har tillräckligt med bevis för.

Traditionell forskning säger att européerna under den här tiden levde i hyddor eller grottor i ett väldigt primitivt samhälle och skulle vara oförmögna att bygga sådana stora byggnader. Så här långt har inte lämningar kopplade till ”pyramidbyggarna” funnits.

Ordföranden för Europeiska arkeologsamfundet, professor Anthony Harding, beskriver i ett brev till den brittiska tidningen The Times teorierna som ”absurda”.

Bosniska geologer från universitetet i Tuzla har undersökt platsen och dragit slutsatsen att det är en helt naturlig geologisk formation. Liknande landformationer är vanliga i regionen.

Också vissa alternativhistoriker som har besökt platsen, såsom Dr Robert Schoch, berömd för omdateringen av Sfinxen, är skeptiska.

Det finns också rykten om smutsigt spel – fabrikation av bevis och marknadsföring till intresse för internationella experter i projektet.

Området är rikt på arkeologiska reliker från stenåldern, romartiden och medeltiden. Den forna huvudstaden i Bosnien är belägen på toppen av Visocica-kullen, men är fortfarande inte undersökt.

Många forskare är bekymrade över att de ganska hårdhänta pyramidutgrävningarna och den planerade återställningen kan förstöra mycket av denna viktiga kulturella historia.

Turism

Det finns för närvarande inga vetenskapliga bevis för att det existerar pyramider i Bosnien men det har åtminstone haft en positiv inverkan på den lokala ekonomin.

Turismen har ökat rejält och lokalbefolkningen har öppnat hotell, caféer och souveniraffärer för att tjäna pengar på attraktionen. Den bosniska regeringen och lokala råd har öppet gett sitt stöd till projektet.

Trots kritiken verkar Osmanagic oberörd. Han planerar att fortsätta utgrävningarna och öppna upp området som ”den bosniska dalen med pyramider och arkeologisk park” 2008, med ambitionen att bli en plats för UNESCO:s världsarv.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/news/6-11-30/48773.html