Europeiska länder medger del i internering av fångar
(Foto: AFP/ Max Nash)


Vissa europeiska länder var också ansvariga för CIA:s illegala internering av fångar, medgav Europaparlamentet förra veckan efter godkännande av en resolution den 19 februari om ”att CIA kan använda europeiska länder för transport och illegal internering av fångar.”

I resolutionen anges att ”den senaste tidens händelser bekräftar vissa EU-medlemsstaters deltagande i särskilda transfereringar. ”EU-parlamentets presskontor rapporterade att EU:s medlemsstater också bär en del av politiskt och moraliskt ansvar för internering av fångar på Guantanamo.

I ett uttalande som lämnades till media, sade EU-parlamentet att ”rapporten från parlamentet från februari 2007 och de därav följande händelserna bekräftar, att flera EU-medlemsstater har deltagit eller samarbetat, aktivt eller passivt”, med de amerikanska myndigheterna i illegal transport av fångar. Medgivandet grundar sig på nyligen offentliggjord information om flygplanens flygningstillstånd som offentliggjordes av myndigheterna på begäran av USA, och från regeringens information om hemliga fängelser.

I uttalandet fördömde Europaparlamentet medlemsstaternas och EU-rådets hittillsvarande bristande insatser för att klarlägga omständigheterna kring det särskilda transfereringsprogrammet, liksom förbiseendet att genomföra rekommendationerna från Europaparlamentet.

Europaparlamentets ledamöter (MEP) uppmanade medlemsstaterna, EU-kommissionen och EU-rådet att till fullo tillämpa parlamentets rekommendationer som fanns i rapporten från 2007 och ”att hjälpa till att fastställa sanningen, genom att inleda undersökningar eller samarbete med behöriga myndigheter”och att säkerställa en effektiv parlamentarisk kontroll över den verksamhet som bedrivs av säkerhetstjänsten.

I resolutionen sades att fångar som fördes bort i vissa EU-staters områden eller som var i det särskilda transfereringsprogrammet, hade transporterats av amerikanska myndigheter med hjälp av militär eller CIA:s flygningar till Guantanamo eller till andra länder. Dessa flygningar hade ofta passerat EU:s territorium och i vissa fall gjort mellanlandningar i EU:s medlemsstater. Fångarna påstås ha varit utsatta för tortyr i lokala fängelser under mellanlandningar.

Efter det att Europaparlamentets tillfälliga utskott hade godkänt rapporten i februari 2007, lämnade tjänstemännen och pressen ut information som bekräftade att vissa EU-länder som Storbritannien, Polen och Spanien hade varit inblandade i speciella transfereringar av fångar.

I resolutionen välkomnades också som ”ett stort steg framåt ” president Barack Obamas den 22 januari angivna tre dekret om nedläggning av interneringscenter i Guantanamo, slutet av kontroversiella förhörsmetoder och upphävandet av hemliga fängelser utomlands.

Enligt parlamentsledamöterna ”verkar dock dessa åtgärder inte stämma helt med frågor om bortförande, hemlig internering och användning av tortyr.”

De europeiska ombuden bekräftade också att särskilda transfereringar och hemliga interneringar är mot internationella lagar om mänskliga rättigheter, FN-konventionen mot tortyr, europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och stadgan om de grundläggande rättigheterna.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/12539/