Europeiska kommissionens handlingsplan för att bekämpa ungdomsarbetslöshet
Protesterande unga spanjorer blockerar vägen, augusti, 2011. (Foto: AFP/Dani Pozo).


Ungdomsarbetslösheten i euroområdet har nått kritiska nivåer i vissa medlemsstater.

Europeiska unionen (EU) har förklarat att ”detta kan ha långsiktiga konsekvenser för unga européer som känner sig vara utanför arbetslivet.”

Med detta i åtanke har kommissionen beslutat att starta gemensamma åtgärdsgrupper i medlemsstaterna som har den högsta ungdomsarbetslösheten för att åstadkomma snabba resultat på platsen.

Detta var orsak till att EU:s ledare vid ett möte i Bryssel den 30 januari, 2012 (informella Europeiska rådets möte), kom överens om en stark kampanj för att bekämpa ungdomsarbetslösheten för att få snabba resultat på två konkreta mål.

Först måste vi göra allt för att hjälpa ungdomarna att komma in i arbete, utbildning eller träningsprogram. För det andra att hjälpa små och medelstora företag, som skapar 80 procent av arbetstillfällena i Europa, att få tillgång till finansiering som man har råd med. Restriktioner hos vanliga finansieringskällor och kostnader för upplåning hämmar små och medelstora företag att få beställningar eller åta sig nya kontrakt och detta har en dämpande effekt på ekonomin och sysselsättningen.

Grekland (46,6 procent) och Spanien (49,6 procent) är de klart sämsta länderna i fråga om ungdomsarbetslöshet med Portugal (35,1 procent) som närmaste land därefter.

Kommissionen säger att deras experter är ”redo att gå genom problemet och arbeta med varje lands specifika situation och specifika behov. Tillgänglig EU-finansiering och sakkunskap kommer att användas som en katalysator för att öka de nationella ansträngningarna att bekämpa ungdomsarbetslöshet och små och medelstora företags problem med finansiering. ”

Det är omöjligt att generalisera, säger EU, men de tror att i Grekland, Irland och Portugal är orsakerna säkerligen kopplade till ekonomiska och finansiella svårigheter, ”ofta förvärrade av existerande strukturella svårigheter”. I tidigare östblocksstater som Slovakien, Litauen och Lettland är ett hopkok av kompetens mellan efterfrågan och tillgång på arbetsmarknaden en av de främsta orsakerna. Därför måste kortsiktiga lösningar spegla dessa olika situationer.

Översatt från engelska