Europas växande trend att förbjuda burka
Muslimska kvinnor med Niqabs (t.v.) och burka (mitten och t.h.). Frankrike och Belgien är båda på väg att göra det olagligt för kvinnan att bära slöjor som döljer ansiktet. (Foto: AFP / AFP / Getty Images)


I hela Europa växer trenden att förbjuda muslimska kvinnor att bära burka och niqab, de huvudklädnader som döljer även ansiktet.

I Belgien fick de burkaklädda kvinnorna på torsdagen en frist från det väntade på förbudet, då regeringen av icke angivna orsaker föll, samma dag som lagförslaget om förbudet förväntades bli antaget. Det belgiska inrikesutskottet hade tidigare enhälligt godkänt förslaget om förbudet. 

Om lagförslaget antas måste kvinnliga muslimska medborgare kunna identifieras helt tydligt eller få böter på 15-25 euro och eventuellt dömas till fängelse i sju dagar. 

I Frankrike presenterade president Nicholas Sarkozy på onsdagen sitt burkaförbud inför det franska parlamentet, vilket han förväntas enkelt driva igenom. Sarkozy har fördömt burka som ett verktyg för förtryck mot muslimska kvinnor.

Ordföranden i den franska nationalförsamlingen, Bernard Accoyer, beskrev burkaförbudet som ett stöd för franska värden. 

– Den heltäckande slöjan representerar, på ett extraordinärt sätt, allt som Frankrike instinktivt avvisar. Detta är en symbol för förslavningen av kvinnor och frihetsbaneren, sade han i underhuset.

Sarkozy beslutade att gå vidare med lagförslaget, även efter varningar från den franska katolska kyrkan och det lagstiftande rådet att detta lagförslag skulle kunna vara ett brott mot landets lagar om mänskliga rättigheter.

Lagen kommer inte bara att gälla för cirka 2000 franska kvinnor som bär burka, utan också för turister som besöker landet iförda heltäckande slöja. Varje kvinna som bär en sådan offentligt kommer att bötfällas, och ett varningsbrev kommer att sändas till hennes hem. Staten förbehåller sig även rätten att neka medborgarskap till invandrare som inte följer lagen.

Nederländerna, där vissa kommuner redan har ett förbud, överväger också att införa det över hela landet, trots att det finns ungefär 50 kvinnor som offentligt klär sig i burka. Regeringen har aktivt stött ett förbud på grund av att man vill upprätthålla allmän säkerhet.

Vissa italienska kommuner har lokala förbud och nyligen sade premiärministern i provinsen Quebec, Kanada, Jean Charest, att han vill driva igenom det i sin provins. Österrike överväger också ett nationellt förbud.

Judith Sunderland, en forskare vid Human Rights Watch i Västeuropa, beskrev förbudet som en situation där alla är förlorare. ”De kränker rättigheterna för dem som väljer att bära slöja och gör inte något för att hjälpa dem som tvingas att göra det”, sade hon i ett pressmeddelande.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/33970/