Europas tiger kan komma att överleva
Europas tiger - eller det iberiska lodjuret - har fått nytt hopp om överlevnad sedan spanska forskare upptäckt en tidigare okänd population av arten. (Foto: WWF)


Världens mest utrotningshotade kattdjur – det iberiska lodjuret – kan komma att överleva. Det nya hoppet infann sig efter att man från Spanien rapporterat upptäckten av en förut okänd population av arten i området Castilla-La Mancha.

– Det är en mycket glädjande nyhet som har kommit till oss, säger Luis Suarez, chef för Världsnaturfondens artprogram i Spanien.

Enligt de tidigare inventeringarna fanns endast 100 vuxna djur kvar av den iberiska lokatten, eller ”Europas tiger” som den också kallas. I den nya gruppen djur har man funnit både vuxna djur och ungar.

För att skydda de nyupptäckta
djuren från nyfikna beskådare eller tjuvjägare har forskarna inte velat avslöja några detaljer kring hur många djur det rör sig om eller var exakt de finns.

De faktorer som främst hotar lodjurets överlevnad är trafikolyckor, förstörelse av djurens naturliga miljö samt minskad tillgång till mat.

– För att kunna säkerställa överlevnaden för denna fantastiska art måste vi först och främst se till att lodjurens livsmiljöer skyddas, säger Ola Jennersten på WWF.