Europas andel av global BNP halveras


Europas andel av den globala BNP:n kommer att halveras framöver. Det spår Institutet för framtidsstudier i en rapport som presenterades på onsdagen.

Den främsta orsaken är att åldersfördelningen bland Europas befolkning försämras ur ett BNP-perspektiv, samtidigt som utvecklingsländerna går en snabb ekonomisk utveckling till mötes.

– Länder som tidigare kämpat med att försörja ett växande antal barn kan nu skörda frukterna av denna satsning tack vare en förmånlig utveckling av åldersstrukturen, skriver Institutet för framtidsstudier i ett pressmeddelande.

En större del av befolkningen i utvecklingsländerna ingår alltså i den arbetsföra delen av befolkningen. I Europa leder däremot åldrandet till allt svagare köpkraft.