Europarådet ska diskutera Lissabonfördraget
Tjeckiens vice premiärminister Alexandr Vondra anser att Europarådet måste förbättra övervakning och bestämmelser på finansiella instutitioner. (Foto: Johna Thys/ AFP/ Getty Images)


Europarådet kommer att hålla ett toppmöte 18 och 19 juni angående stadfästningen av Lissabonfördraget. Mötet kommer att äga rum efter det kommande EU-parlamentsvalet.

Lissabonfördraget skulle, om det ratificeras, leda till åtskilliga institutionella förändringar i EU, inräknat införandet av en EU-president och ny utrikespolitik. Det ses som ett steg framåt för EU, men inte utan kritik.

När parlamentet träffades sist, den 5 maj under tjeckisk ledning, startade Tjeckiens vice premiärminister för EU-frågor, Alexandr Vondra, en debatt angående institutionella problem inom EU. Han uttryckte optimism om de pågående ansträngningarna att nå fram till en kompromiss som skulle ge Irland de nödvändiga garantierna i viktiga frågor för landet, så att Irland kan ratificera Lissabonfördraget.

Alexandr Vondra talade vidare för att Europarådet på mötet i juni ska diskutera frågor om bättre övervakning och bestämmelser kring finansiella institutioner. Åtgärder för att bibehålla den riktiga ekonomin och sysselsättningen, och förberedelser för toppmötet om klimatförändringar i Köpenhamn kommer också att behöva diskuteras. Andra ämnen som rådet ska ta upp är det östra partnerskapet och möten på hög nivå med Japan och Kanada.

EU-kommissionens president José Manuel Barroso diskuterade de kommande EU-valen. Han uttryckte en åsikt om att de är en möjlighet till att ”förnya våra värderingar” och dela hoppet om att alla medborgare kommer att förstå varför det är så viktigt att rösta.

– Vi måste tala tydligt och övertygande om de resultat som Europa har uppnått fram tills idag, tillade han.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/16727/