Europarådet fördömer kommunistregimers brott mot mänskliga rättigheter
EUROPEISK RESOLUTION: Europarådets parlamentsförsamling godkände på onsdagen en resolution som fördömer kommunistregimers massiva brott mot mänskliga rättigheter. (Foto: www.coe.int)


LONDON—Europarådets parlamentsförsamling (Pace) fördömde på onsdagen de totalitära kommunistregimernas brott mot mänskliga rättigheter samt uttryckte sympati, förståelse och erkännande för offren för dessa brott.

Församlingen godkände resolutionen vilken kritiserar förbrytelser som avrättningar, dödsfall i koncentrationsläger, tortyr, slavarbete och svält som utförts av kommunistregimer.

“Samtidigt som en annan totalitär regim på 1900-talet, Nazismen, har undersökts, fördömts av det internationella samfundet och förbrytarna ställts inför rätta, har liknande brott begångna i kommunismens namn varken undersökts eller mottagit någon internationell fördömelse”, skrev den svenske representanten Göran Lindblad i en rapport som publicerades i mitten av december av parlamentets politiska kommitté och som utgjorde underlag för onsdagens debatt.

Församlingen uppmanade alla kommunistiska eller kommunistvänliga partier i Europarådets medlemsnationer att “omvärdera kommunismens historia liksom sitt eget förflutna […] samt fördöma dem utan några förbehåll, om de inte redan innan gjort så.

Pace består av 630 representanter från Europarådets 46 medlemsländer. Europarådet bildades 1949, separat från Europeiska Unionen och fokuserar huvudsakligen på det europeiska samarbetet, demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet.

Församlingen klargjorde i resolutionen att Europarådet är en lämplig värd för denna debatt då alla före detta Europeiska kommunistländer — med undantag för Vitryssland — nu är medlemmar i organisationen.

En del artiklar i deklarationen sträckte sig också utanför Europas gränser. “Totalitära kommunistregimer är fortfarande aktiva i en del av världens länder, och brott fortsätter att begås,” sade resolutionen. “Församlingen fördömer starkt alla dessa brott mot mänskliga rättigheter.”

Med en blick mot framtiden tillade parlamentarikerna, “Församlingen tror att detta tydliga ställningstagande av det internationella samhället kommer att bana väg för fortsatt uppgörelse”, med kommunismens brott.

Original på engelska:

http://www.theepochtimes.com/news/6-1-25/37405.html