Europarådet ber om mer pengar för att bekämpa ebola
EU:s avgående höga representant för utrikesfrågor, Catherine Ashton, deltar i ett rådsmöte för utrikesfrågor på högkvarteret i Luxemburg den 20 oktober. Rådet har arbetat med att forma en gemensam EU-insats för att bekämpa ebolaviruset.(Foto: Emmanuel Dunand /AFP/ Getty Image]


Europarådet enades nyligen om att inrätta en mekanism som garanterar att vårdpersonal från EU:s medlemsländer kan evakueras från Västafrika ifall de skulle insjukna i ebola.

Genom detta kan även mindre EU-länder, som inte har de ekonomiska resurserna att flyga hem vårdpersonal från Västafrika, skicka fler som kan hjälpa till att bekämpa epidemin.

Rådet uppmanade också att screeningssystemen på flygplatserna i de drabbade länderna och inom EU skulle granskas.

Bryssel hamnade nyligen i hetluften för att de inte screenade passagerare från Västafrika, bland annat den amerikanske passageraren Eric Duncan som dog av ebola den 8 oktober i Dallas. 

Ebola spridningen

Förra veckan tillkännagavs att den spanska sjuksköterskan, den första som smittats utanför Afrika, Teresa Romera, hade tillfrisknat och testade negativt för viruset.

Hon smittades av viruset när hon vårdade två spanska missionärer som arbetat i Västafrika. Båda vårdades i Spanien där de avled i sjukdomen, en i augusti och en i september.

I augusti meddelade Europarådet att viruset tagit 900 liv i Västafrika. Nu överskrider antalet dödsoffer 4 500, enligt Världshälsoorganisationen, WHO.

EU:s 28 medlemsländer har åtagit sig att bidra med närmare 640 miljoner dollar för att bekämpa viruset.

Europarådet hyllar

Nu har Storbritannien föreslagit att EU ska satsa 1,7 miljarder dollar att bygga sjukhus och förbättra utbildningen av vårdpersonal för att stoppa spridningen av sjukdomen.

Storbritannien har varit ett av de mesta aktiva länderna i kampen mot ebola och har skickat hundratals sjukvårdare till området.

Europarådet har i ett uttalande hyllat Storbritannien, Frankrike och USA för deras insatser i kampen mot viruset. De efterlyste också mer internationellt samarbete och välkomnade FN:s första akuta hälsouppdrag, UN Mission for Ebola Emergency Response (Unmeer).

Översatt från