Europaparlamentets ledamöter begär att Sydkorea slutar utvisa Falun Gong-utövare
Demonstranter utanför den sydkoreanska ambassaden i Washington DC den 15 september uppmanar den sydkoreanska regeringen att upphöra med utvisningar av Falun Gong-utövare till Kina där de möter fångenskap, tortyr och till och med döden. De säger det går emot internationell lag att skicka hem flyktingar till förföljelse i Kina. (Foto: Lisa Fan / Epoch Times)


En vice ordförande och ytterligare en medlem av Europaparlamentet skrev var för sig ett brev till den sydkoreanska regeringen förra veckan för att stoppa hotet om utvisning av ett gift par som utövar Falun Gong; en andlig disciplin som förföljs av det Kinesiska kommunistpartiet sedan 1999.

Den 6 september steg personal från Seouls immigrationsverk och lokalpolis in hos paret Jin. De greps för att de var illegala invandrare och fördes bort med våld. Maken fördes bort till ett fångläger. En koreansk tjänsteman från immigrationsverket lovade att han skulle släppas nästa dag, men i stället överfördes Jin till Hwaseongs skyddscentral för utlänningar där han riskerar utvisning.

Försök till asylansökan innan gripandet avslogs av både justitieministeriet och en sydkoreansk domstol. Jin blev också berövad tiden för de sju dagarnas överklagan och sändes direkt till häktet efter att hans ansökan blivit avslagen.

Vice talmannen i europaparlamentet med ansvar för demokrati och mänskliga rättigheter, Edward McMillian-Scott, skrev den 14 september ett brev till den sydkoreanske presidenten Lee Myung-bak att han ville ”säkerställa att de [Falun Gong-utövarna] inte deporteras till Kina där de med stor sannolikhet förväntas möta förföljelse, fängelse och tortyr.”

McMillan-Scott konstaterar att utövare har blivit ”fruktansvärt förföljda, fängslade och misshandlade”. För att ge ett exempel på de övergrepp utövare utstår, citerar han ett stycke från boken ”Bloody Harvest: The Killing of Falun Gong for Their Organs” som beskriver den i Kina påtvingade organskörden från levande Falun Gong-utövare: ”Sedan 1999 har ett stort men okänt antal Falun Gong-samvetsfångar dödats. Deras livsnödvändiga organ, inklusive njurar, levrar, hornhinnor och hjärtan, beslagtogs ofrivilligt för att säljas till höga priser.”

Trots de illdåd som begås av den kinesiska regimen mot utövare har de flesta av de uppskattningsvis 100 utövare som sökt asyl i Sydkorea fått avslag, enligt McMillian-Scott.

Att skicka tillbaka dessa människor är ett brott mot Sydkoreas 2009-års lagförslag om fastställande av flyktingstatus och behandling av flyktingar och andra, sade McMillian-Scott. I lagen sägs att flyktingar inte får återsändas om han eller hon har hotats av tortyr eller “på grund av ras, religion, nationalitet, tillhör en viss samhällsgrupp eller av politisk uppfattning.”

Roger Helmer, ledamot av europaparlamentet som har bott fyra år i Seoul, skrev den 9 september ett brev adresserat till Koreas ambassadör i Storbritannien, Choo Kyu-ho, att Sydkoreas agerande kan vara ett brott mot internationella fördrag. Han uttryckte hopp om att Sydkorea ska skydda sina asylsökande.

Enligt ett uttalande den 24 januari av den koreanska Falun Dafa-föreningen (KFDA) ligger den kinesiska regimen bakom Sydkoreas beslut om att deportera Falun Gong-utövare.

KDFA observerade efter ett besök 2009 av Li Changchun, propagandachef och medlem i politbyråns ständiga utskott, att regeringen snabbt började neka Falun Gong-flyktingar ansökan om asyl, flera deportationer följde.

Även 23 amerikanska kongressledamöter pekar ut den kinesiska regimen till att ha påverkat deportationerna. Ett brev skrivet 2009 till president Lee sade att enligt rapporter i media hade den kinesiska regimen satt press på Sydkorea att deportera utövare.

Tio Falun Gong-utövare har utvisats till Kina de senaste två åren.

För att läsa brevet i original från Edward McMillian-Scott, vice talman i Europaparlamentet med ansvar för demokrati och mänskliga rättigheter, klicka på här.

Översatt från engelska.