Europaparlamentet röstade ner Acta med bred majoritet
Medlemmar av Europaparlamentet som deltar i en omröstning om Anti-Counterfeiting Trade Agreement (Acta) vid Europaparlamentet i Strasbourg, Frankrike, den 4 juli. (Foto: Frederick Florin / AFP / Gettyimages)


Europaparlamentet röstade med överväldigande majoritet ner ett kontroversiellt USA-stött avtal, Anti-Counterfeiting Trade Agreement, eller Acta, som syftar till att bekämpa internationell piratkopiering på internet, men som mött starka protester eftersom det anses begränsa friheten på internet.

Propositionen stoppades på onsdagen i en omröstning med 478 röstade emot och 39 för, och 165 lade ner sin röst.

Det här är första gången Europaparlamentet har avvisat ett internationellt handelsavtal. Det innebär att ingen enskild medlemsstat kan ansluta sig till avtalet och detsamma gäller EU.

Avtalet har utarbetats av EU, USA, Japan, Kanada och sju andra handelspartners i hopp om att det på internationell skala ska harmonisera genomdrivandet av åtgärder mot förfalskning.

Liksom i fallen med Stop Online Piracy Act (Sopa) och Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act (Pipa) i USA, ledde Acta till att civilsamhället mobiliserades i stor skala mot även detta avtal. Utöver demonstrationer över hela kontinenten, överlämnades en anti-Acta-petition till parlamentet med 2,8 miljoner underskrifter.

Motståndare till förslaget, vilka omfattar rättighetsgrupper, ”media watchdogs” och internetföretag, säger att Acta drabbar vanliga människor som använder internet, inte bara dem som ägnar sig åt varumärkesförfalskning, och det skulle i förlängningen begränsa Internetanvändarnas möjligheter att kommunicera, samarbeta och fritt uttrycka idéer.

Den brittiske parlamentarikern David Martin, medförfattare till den parlamentariska rapporten om Acta, säger att det är ”för vagt och öppet för feltolkningar”, och om det gick igenom skulle det innebära att skyddandet av immateriell äganderätt skulle ha segrat över européernas medborgerliga friheter.

Förespråkare för avtalet säger att det är nödvändigt att piratkopieringslagar anpassas internationellt för att skydda upphovsrättsinnehavarnas rättigheter inom film-, musik- och andra branscher.

Christofer Fjellner från Europeiska folkpartiet (EPP), den största gruppen inom EU-parlamentet, sade i ett uttalande på onsdagen att avvisandet av Acta ”gör ingenting för att hantera de allvarliga hoten mot europeiska arbetstillfällen och företag som Acta är avsett att lösa.” Han säger att hundratusentals arbetstillfällen och miljoner i förlorade intäkter står på spel.

Vissa Acta-supportrar påstår att om lagförslaget avslogs så vore det oansvarigt eftersom det i huvudsak omintetgör två års förhandlingar.

Arbetet med att skapa internationellt bindande lagstiftning mot piratkopiering förväntas dock fortgå. Aktivister ser detta som både en möjlighet och en utmaning.

”Europeisk upphovsrättspolicy måste nu skapas med medborgarnas deltagande”, säger Philippe Aigrain, en av grundarna och strategisk rådgivare hos La Quadrature du Net, en fransk stödgrupp för digitala rättigheter.

En annan grundare av La Quadrature, Jérémie Zimmermann, säger att Acta inte är slutet på kampen för att bevara internet-friheten.

”Vi måste stoppa den här repressiva trenden som håller på att ta till åtgärder som skadar internet och de grundläggande friheterna”, säger han i ett uttalande.

”Acta-segern måste vara början på en ny era, där beslutsfattare sätter friheterna och det öppna internet, allas vårt bästa, före privata intressen”, säger Zimmermann.

Översatt från engelska.