Europakommissionen vill ha mer kontroll
EU-kommissionens ordförande, Jose Manuel Barroso, talar under en presskonferens vid EU-högkvarteret i Bryssel den 23 november. (Foto: John Thys/AFP/Getty Images)


EU-kommissionen föreslog nyligen radikala åtgärder mot den växande krisen i eurozonen, vilka skulle föra över makt från de valda parlamentsledamöterna till icke valda teknokrater.

Åtgärderna, som avslöjades av EU-kommissionens ordförande Jose Manuel Barroso, skulle medföra att eurozonens regeringar måste få sina nationella budgetar godkända av kommissionen, som inte är vald. Dessutom vill kommissionen kunna tvinga euroländerna att acceptera räddningsaktioner.

Kritikerna anser att det här skulle minska demokratin men kommissionen försvarade förslaget som en nödvändighet för eurons överlevnad.

-Utan starkare ekonomisk styrning i eurozonen kommer det att bli svårt, eller till och med omöjligt att upprätthålla den gemensamma valutan, sade Barrosso under en presskonferens vid EU-högkvarteret i Bryssel.

EU:s nyhetskanal, euobserver.com, sade att förslagen ”saknade motstycke” och var ”kanske den mest radikala förändringen i beslutsgången i EU:s historia, och banar väg bort från parlamenten och i riktning mot icke valda enheter.

Förslaget förväntas få euroskeptikerna att rasa, då de redan anklagar unionen för att vara alltför byråkratisk, odemokratisk och för att försvaga staternas makt.

Om de två förslagen antas skulle det innebära att alla de 17 euroländerna skulle tvingas lämna in sina planerade budgetar till kommissionen, som skulle kunna kräva förändringar om det ursprungliga utkastet inte går ihop med de åtaganden som gjorts av medlemsstaterna.

Dessutom skulle länder som inte följer reglerna för skulder och budgetunderskott i ekonomin att tvingas gå med på att bli övervakade av kommissionen. Utsända grupper skulle kunna inspektera länder som anses vara illa ute, oavsett om de gillar det eller inte.

Kommissionen skulle också kunna lämna rekommendationer till Ministerrådet om att ett land i stora svårigheter borde gå med på en räddningsaktion. Detta skulle i praktiken generera ett sådant tryck på landet från marknaden att det blir som en direkt order, säger en EU-observatör. Det här skulle underlätta att räddningspaket går igenom så snabbt som möjligt, hellre än att länder tillåts tveka tills situationen förvärras för alla.

Rådet är ett andra lagstiftande organ förutom parlamentet. Det består av ministrar från medlemsstaterna som representerar sina länders regeringar.

Olli Rehn, EU-kommissionär som är ansvarig för ekonomi och finanser säger att ”Kommissionen kommer att ha rätt att föreslå till rådet att rekommendera att en medlemsstat kräver ekonomiskt stöd. Förslaget skulle vara baserat på kommissionens analys i linje med … Europeiska Centralbanken.

Vänstern, center-vänstern och center-högern i Europaparlamentet reagerade övervägande positivt på åtgärderna. Ordföranden för center-höger-gruppen, Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) Joseph Daul från Frankrike, tyckte att de var ”bra steg i rätt riktning”.

Andra har starkt kritiserat förslagen som steg i fel riktning.

Den tjeckiske parlamentsledamoten Jan Zahradil, ordförande för de Konservativa och Reformisterna i Europaparlamentet, sade i ett uttalande på gruppens webbsida att förslagen ”undergräver nationell suveränitet” och kallade dem ”att fingra på strukturer för ekonomisk styrning” istället för att ”fokusera på de aktuella kriserna”.

Den Gröna gruppens talesperson i frågor om ekonomisk policy, Philippe Lamberts, var ännu mer kritisk.

”De avgränsade förslagen om långtgående övervakning av budgetar och disciplin fläckas i grunden av fullständig avsaknad av all demokratisk kontroll och legitimitet”, sade han i ett publicerat uttalande.

Barroso höll dock fast vid åtgärderna. När han ansattes av journalisterna förnekade han att den här maktförflyttningen skulle vara i grunden odemokratisk, eftersom kravet på tätare ekonomisk integration från början kom från medlemsstaterna. Det är ingen skillnad mot om ett land överför makt över penningpolitiken till en centralbank, tyckte Barroso.

”Det är deras [eurogruppens] beslut. … Så när det gäller demokrati ska vi göra det klart. När demokratiska medlemsstater, med full respekt för konstitutionella regler, anförtror en del organ viss makt, då är det en helt demokratisk process, och absolut med respekt för demokratiska principer”, sade han.

Översatt från engelska.