Europa vill inte vara en fästning
Den franske presidenten Nicolas Sarkozy talar till det Europeiska parlamentet i Strasbourg den 10 juli 2008. (Foto: Eric Feferberg AFP)


Lissabonföredraget, vilket EU:s stats- och regeringschefer enats om, har röstats ned av Irland. Det är inte möjligt för fler länder att bli medlemmar i EU utan fördraget, konstaterade Nicolas Sarkozy i en debatt med Europaparlamentet. Det är ett gemensamt ansvar att ”ta Europa ur krisen”, sade den franske presidenten.

Frankrike tog över ordförandeskapet i EU efter Slovenien den 1 juli. Den franske presidenten Nicolas Sarkozy har problem på hemmaplan och får nu ta över ordförandeskapet för ett EU i motvind. Irländarna röstade nej till Lissabonfördraget och tjeckerna är skeptiska till det.

Den 10 juli konstaterade Sarkozy i en debatt i Europaparlamentet att en fortsatt utvidgning av EU inte är möjlig utan Lissabonfördraget. Irlands nej innebär ett institutionellt problem för EU som begränsar unionen. Regeringscheferna har möte i oktober då ska den institutionella krisen stå i fokus.

Innan dess vill Sarkozy prioritera flera områden. Presidenten uppmanade EU-parlamentet att snabbt bidra till en överenskommelse om energi- och klimat. Den europeiska invandringspakten sade Sarkozy vara ett ”väsentligt dokument för Frankrike” som kräver en ”ansvarsfull diskussion” eftersom:

– Europa inte vill vara en fästning, utan vill ta emot och behöver ta emot invandrare.

Ett annat område som fransmännen prioriterat är säkerhet och försvar, ett område som det finns många olika åsikter kring. Medveten om det, framhöll den franske presidenten vikten av att Europa både kan försvara sig och lösa europeiska problem.

Jordbrukspolitiken är ett svårt ämne som måste diskuteras ”just för att det är så svårt” sade Sarkozy. Behovet av livsmedel i världen, ökande livsmedelspriser och regler för såväl europeiska jordbrukare som andra producenter togs upp av den franske presidenten.

Alla ovanstående saker, som Sarkozy tog upp, är de som redan finns på den agenda som EU-kommissionen lagt fast, men den franske presidenten kommer förvisso att sätta sin prägel på dem.

– Om vi inte lyckas övertyga medborgarna om att de stora frågorna som klimat, energi och invandring måste lösas på europeisk nivå, då har vi ett stort problem, sade gruppledaren för EPP-ED Joseph Daul.

Martin Schultz gruppledare för PSE kritiserade Sarkozy för avsaknaden av det sociala Europa:

– Det handlar inte om att skapa en europeisk socialtjänst eller familjebidrag utan att möta medborgarnas oro för att få det sämre.

Daniel Cohn-Bendit, De gröna/EFA, uppmanade Sarkozy att bojkotta OS-invigningen, vilket även ALDE gjorde. Dess gruppledare Graham Watson påminde dessutom om att mänskliga rättigheter står i centrum för europeiska ideal:

– För att skapa säkerhet inom våra gränser måste vi skapa hopp bortom dem.