Europa - valarnas värsta fiende
På jakt efter mindre önskvärda byten: Giftiga kemikalier i valar gör Europeiska hälsomyndigheter nervösa.(Foto: Med tillstånd av Mark Votier)


The Whale and Dolphin Conservation Society (WDCS) påstår att Europa är valarnas värsta fiende. Nicolas Entrup, VD för WDCS  i Tyskland och Österrike,  kritiserar Europa.

– Europa gillar att peka finger åt Japan när frågan om hänsynslös valjakt kommer upp. Men Norge, Island och Danmark dödar också valar i tusental i de egna haven. För närvarande förvärrar dessa länder situationen med ökad valjakt och större export av valkött till Japan än någonsin tidigare, hävdar Entrup.

Vem behöver så mycket valkött?

Island började sin valjaktsäsong i slutet av maj 2009, då de dödade sin första val. Island har följande kvot på sin jaktlista: 150 nordatlantiska fenvalar som lever av plankton, fiskyngel, bläckfisk och kräftdjur inklusive räkor och krill, och 100 minkvalar.

Minkvalen är den näst minsta av bardvalarna, bara pygmévalen är mindre. När de uppnår könsmogen ålder (6-8 år) har hannen en genomsnittlig längd på 7,4 meter och honan 6,9 meter. Eftersom dessa magnifika djur ger liten förtjänst på hemmamarknaden, planerar Island att sälja mer än 6000 ton valkött till Japan.

Enligt statistiken från WDCS har den Norska regeringen efter ett längre avbrott i valfångsten åter sanktionerat försäljningen av valkött till Japan så valjägarna slipper oroa sig för vad de ska göra med 885 slaktade minkvalar. Men det återstår att se om Japan verkligen vill ha så mycket valkött, eftersom efterfrågan på den dyra delikatessen har minskat.

Enligt valskyddsorganisationer jagar också Grönland val, och erbjuder ett överflöd av valkött till försäljning. Ändå vill Danmark ansöka om tillstånd att jaga 100 knölvalar om året i de grönländska vattnen. Avtalet är tänkt att bli klart i slutet av juni 2009 under den 61:a mötet i IWC (Internationella valfångstkommissionen). Motiveringen för ansökningen av ett sådant tillstånd? Utfodra den egna ursprungsbefolkningen!

Tungmetaller

I tester av valkött har man ibland upptäckt höga halter av giftiga ämnen. Testerna visade att toleransnivåerna för kvicksilver, PCB (Polychloride Biphenol) och DDT överskreds tusenfalt enligt undersökningar som gjorts av djurskyddsorganisationer Pro Wildlife eV och OceanCare.

Hos befolkningar som ofta och regelbundet äter kött från val och delfin ser man ökande symtom på Parkinsons sjukdom, försämrat minne och utsatt immunförsvar.

Att motivera en ökning av Europeisk valjakt med förevändningen att skaffa föda till befolkningen är helt onödigt. WDCS aktivister betraktar sådana ökningar i valjakt som ren politisk provokation. Dessutom har knölvalar varit skyddade i åratal, men det verkar som om man ignorerar valarnas rättigheter i Europa och lagarna som ska skydda dem.

WDCS:s websida http://www.wdcs.org.uk/” target=”_blank”> http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/19119/