Europa utökar naturreservaten
Det klara vattnet i Lorraine, Frankrike. EU:s naturskyddsinitiativ, kallat Natura 2000, meddelade den 10 januari utökningen av världens största nätverk av skyddade områden. (Med tillstånd av Europakommissionen)


EU:s naturskyddsinitiativ, kallat Natura 2000, meddelade den 10 januari att man utökar världens största nätverk av skyddade områden.

I Europas landskap, hav och vattendrag finns många växt- och djurarter som är utrotningshotade. Dessa arter behöver skyddas för att inte dö ut.

– Genom att skydda naturen skyddar vi oss själva, säger Janez Potocnik som är EU-kommissionär för miljöfrågor, i samband med tillkännagivandet av att ytterligare 6,67 miljoner tunnland mark och hav har valts ut till bevaring.

Som exempel på nytt skyddsområde kan nämnas ett 168 000 tunnland stort område vid mynningen av floden Loire i Frankrike där den rinner ut i Atlanten. Ett område som är känt för sina rev, sandbankar, tillväxtområden för fiskyngel, lax och sill.

Några av de andra skyddade områdena är de vackra bergsängarna i Tjeckien, områden i alperna och norra Europa och i Medelhavsområdet med många ömtåliga djur och växter.

De skyddade områdena är naturliga livsmiljöer för några av de mest sällsynta och mest hotade djurarterna som utter, dammsköldpadda, och den sällsynta blå fjärilen.

Initiativet som genomförs av femton medlemsstater bildar ett nätverk som omfattar hela EU och som strävar efter att studera och bevara biologisk mångfald och skydda ekosystem mot missbruk och föroreningar.

Natura 2000 har ca 26 000 områden som bildar ett nätverk av skyddade områden spridda över alla medlemsstater. Tillsammans utgör de mer än 210 miljoner acres, eller 18 procent av EU:s mark och utgör det största nätverket av skyddade områden i världen.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/49059/