Europa uppmanas att behålla vapenembargot mot Kina
Wei Jingsheng, ordförande för den Utländska kinesiska demokratikoalitionen tycker att de europeiska länderna är aningslösa i fråga om det ökande militära hotet från Kina. (Foto: The Epoch Times)


Wei Jingsheng, ordförande för den Utländska kinesiska demokratikoalitionen, uppmanar Europa att behålla vapenembargot mot Kina. I ett tal vid en konferens i Europaparlamentet, arrangerad av Unionen för europeiska liberala demokratipartier och det Transnationella radikala partiet tryckte han också på att Europa måsta hjälpa till att stoppa det potentiella krig som han menar att Kina förbereder.

Huvudfokus i Weis presentation låg i att förklara vilken roll den Utländska kinesiska demokratikoalitionen spelar, i Kina och utomlands. Wei talade även om de två grundläggande ändamålen för den Asiatiska demokratialliansen, nyligen grundad av USA:s kongress.

– Ett ändamål för den Asiatiska demokratialliansen är att förespråka demokrati och mänskliga rättigheter i Kina. För närvarande är rörelsen för mänskliga rättigheter i Kina stor. Vid demonstrationer på senare tiden har antalet demonstranter uppnått hundratusentals, sade Wei.

– Ett annat syfte med den Asiatiska demokratialliansen är att förebygga krig mellan Kina och Taiwan. Det kinesiska folket kan klart se att KKP (Kinesiska kommunistpartiet) förbereder krig mot Taiwan. Exempelvis pågår en ivrig vapenproduktion i kinesiska fabriker. Nordkoreas kärnvapentest ställer USA och Japan i en beredskapssituation inför växande problem i området. Samtidigt som detta sker, verkar européer å sin sida omedvetna om den hotande krisen.

I analysen menar Wei att om USA ställer sig vid sidan av och inte reagerar när Kina attackerar Taiwan, kommer de politiska konsekvenserna att bli märkbara över hela världen. Rysslands stöd till Kina i en attack mot Taiwan är baserad på politiskt egenintresse. Ryssland kommer att använda tillfället för att återupprätta sitt inflytande i Asien.

Wei påminde européerna om att vapenkontroll gentemot KKP inte bara involverar freden i Asien, utan att det också har en inverkan på Europas intressen.

På frågan om det är möjligt att undvika krig, svarade Wei:

– Historiskt sett har KKP alltid flyttat uppmärksamheten från sina inre problem genom att starta krig, såsom fallet var vid Koreakriget, Sino-vietnamesiska kriget och kriget mot Zhenbao-ön etcetera. För närvarande blir problemen inom KKP och i det kinesiska samhället värre, på det stora hela. KKP använder ”kampen mot korruption” för att avleda det kinesiska folkets uppmärksamhet kring dess interna problem. En korrupt regim som KKP kommer emellertid aldrig att kunna eliminera korruption. Att starta krig är det enda alternativet när det gäller att förflytta uppmärksamheten från de egna problemen, säger Wei Jingsheng.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/6-12-18/49478.html