Europa behöver hjälpa Italien med illegal invandring
1 700 invandrare, som det italienska marinfartyget ´San Giusto` plockat upp som en del av en Mare Nostrum-strategin, anlände till Reggio Calabria i södra Italien den 11 augusti 2014. Räddningsaktionen Mare Nostrum igångsattes efter att 400 invandrare drunknade utanför Italien i oktober. (Foto: Giovanni Isolino /AFP/ Getty Images)


Illegal invandring och tragedier till sjöss är inte längre enbart en italiensk fråga. Det är åtminstone Bryssels avsikt att stödja de italienska Mare Nostrum-insatserna med det europeiska programmet Frontex Plus.  Den humanitära operationen står inför en sällsynt enorm våg av olaglig invandring till de italienska kusterna.

Det är tänkt att möten ska äga rum mellan italienska institutioner och olika europeiska samhällsorgan, speciellt med Europeiska byrån för förvaltning av de yttre gränserna (Frontex).  Problemen ska få en lösning genom gemensamma åtgärder vid Medelhavet, enligt Michele Cercone, talesperson för EU-kommissionären Cecilia Malmström.

– Toppmöten kommer att täcka möjligheten att inleda Frontex Plus, en operation som ska bistå Italien i dess ansträngningar att hantera den ökade invandringen och de asylsökande vid Medelhavet, sade talespersonen men angav att än har inga bindande beslut fattats.

Det stora antalet är krävande. Enligt det italienska inrikesministeriet har sedan 18 oktober 2013, då Mare Nostrum inleddes, cirka 120 000 människor räddats, bara under veckoslutet kom 4 000. De kom till italienskt territorium, vilket ledde till gripandet av över 500 smugglare.

De rent ekonomiska kostnaderna är inte obetydliga.  Aduc, en av Italiens största konsumentorganisationer, uppskattar kostnaden till 300 000 euro per dag vilket innebär cirka 95 miljoner euro hittills.

“Antingen tar Europa tag i invandrarfrågan eller i annat fall måste Italien fatta egna beslut”, skrev Angelino Alfano, inrikesminister, på twitter. Han hävdade också att illegal invandring, som beror på flykt undan krig och förföljelse, är inte bara ett italienskt problem.

Obekräftade rapporter som lämnats av en anonym källa i Bryssel, talar emellertid om att ersätta Mare Nostrum-programmet med den europeiska Frontex-strategin ”inte är ett alternativ eftersom det varken har fonder eller hjälpmedel”, rapporterade tidningen LaRepubblica.

Illegal invandring från afrikanska länder runt Medelhavet är också en realitet I Spanien (14 800 personer) och i Grekland (1 100 personer). FN:s flyktingkommissariat, UNHCR, medger att det högsta antalet människor flyr i riktning mot den italienska kusten.

“Denna dramatiska situation vid Europas sjögränser kräver brådskande och samordnade europeiska åtgärder, inklusive förstärkt sök-och räddningsverksamhet i Medelhavet och garantier att räddningsåtgärderna är säkra och ger minimala risker för dem som ska räddas”, sade UNHCR: s ledande talesperson, Melissa Fleming, till journalister i Genève, och tillade att ”i  år har cirka 1900 människor mist livet i sina försök att nå europeisk mark”.

Ursprungsartikeln på italienska.

Översatt från engelska