Euroområdet kämpar för sin överlevnad
Euroländernas euromynt kämpar för att överleva som europeisk valuta. (Foto: Sean Gallup / Getty Images)


Många av de händelser som kännetecknar 2011 försvinner inte in i historien när kalendern vänder blad. De händelser som sattes i rörelse i år kommer att fortsätta utspela sig och forma det kommande året.

Epoch Times gör återblickar på avgörande ögonblick och rörelser runt om i världen som säkert kommer att bli huvudrubriker igen 2012.

När vi närmar oss euromyntens 10-årsdag under 2012, kämpar den europeiska valutan för sin överlevnad.

Europeiska unionen uppdelades när en budgetpakt grundades för att bevara euron. En klyfta har vuxit fram med Storbritannien å ena sidan och Tyskland och Frankrike å den andra. Den kontinentala europeiska alliansen har beslutat att gå vidare med ett separat fördrag.

Under en session i början av december, som varade 10 timmar, enades 23 av de 27 EU-ledarna om att genomföra stramare integration, vilket skulle resultera i striktare budgetregler för det gemensamma valutaområdet. Storbritannien motsatte sig de föreslagna ändringarna och sade att de inte kunde godkänna ändringar i EU:s Lissabonfördrag.

Herman Van Rompuy, ordförande för Europeiska rådet, sade att ”på kort sikt kom vi överens om omedelbara åtgärder för att övervinna de nuvarande svårigheterna. På längre sikt kom vi överens om en ny budgetpakt för euroområdet. ”

Ryktena är utbredda i Europa, dock har de enskilda länders centralbanker beredskapsplaner för att återgå till sina valutor som fanns före införandet av euro, om läget försämras.

I en nyligen publicerad artikel i Wall Street Journal spekulerades det i att vissa centralbanker utvärderade om man kunde säkerställa ökad tillgång till tryckpressar, förmodligen i de fall euron kommer att upplösas eller om Irland och/eller Grekland uppmanas att lämna euroområdet.

Grekland och Irland, som båda krävde räddningsaktioner vilka satte krisen i rörelse, har under stort tryck under 2011 fått reformera sina offentliga utgifter. Den irländska centralbanken har förnekat att den trycker irländska pund (valutan före euron i Irland).

Italiens skuld är för närvarande det största hotet på grund av att utdelningen på statsobligationer ligger på farligt höga nivåer. I en artikel den 7 december för Morgan Stanley, menar Gerard Minack att Italiens betydelse är mycket större än Greklands, eftersom ”Grekland i sig inte kunde ruinera euroområdet, medan Italien kan det”.

Översatt från engelska.