Euron förlorar mest när IMF strukturerar om valutakorgen
Europeiska centralbanken (ECB) har sitt officiella säte i Frankfurt am Main. (Foto: Daniel Roland/AFP/Getty Images)


Internationella valutafonden (IMF) har efter Kinas inträde den 30 november nu meddelat hur valutakorgen ska fördelas.

Processen är komplicerad när det kommer till hur dragningsrätterna (Special Drawing Rights, SDR) ska fördelas och viktas, och hur växelkursen ska se ut. Ju mer viktning en valuta får desto viktigare anser IMF att valutan är.

Omfördelningen visar krasst på att euron är förloraren, och signalen tyder på att Kina är av större intresse för IMF än Europa.

Den nya viktningen av valutorna inkluderat renminbi.
Screenshot-2015-12-02-10.46.54Den gamla viktningen av valutorna exkluderat renminbi, från år 2010.
Screenshot-2015-12-02-10.46.26Euron minskar 6,47 procentenheter, vilket är lejonparten av renminbins 10,92 procent. Dollarn går bara miste om 0,17 procentenheter. Proportionellt tappar pundet mest, från 11,3 procent till 8,09 procent. Yenen tappar 1.07 procentenheter.

Med detta ser vi att det finns två förlorare och två vinnare och en som kämpar i mitten. Kina är den självklara vinnaren, liksom USA, som bara minskade marginellt. Eurozonen är den största förloraren sett till den procentuella minskningen.

Intressant är att Kina vill byta ut dollarn mot SDR som internationell reservvaluta. Till dess gäller fler nackdelar än fördelar för Kina, trots att de vann en stor procentandel.

IMF välkomnar yuanen som reservvaluta