Eurokrisen kan försvåra global återhämtning enligt OECD
En hemmagjord eurologo framför Europeiska centralbanken i Frankfurt, Tyskland, i december 2011. (Foto: Boris Roessler / AFP / Getty Images)


Den europeiska finansiella krisen kan få den globala ekonomiska återhämtningen att spåra ur om inte åtgärder vidtas för att begränsa den, sade Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) i en rapport den 22 maj.

Organisationen beskrev återhämtningen som bräcklig och extremt ojämn mellan olika regioner, och tillade att euroområdet skulle kunna drabbas av en djup lågkonjunktur.

”Med långsam tillväxt, hög arbetslöshet och begränsat handlingsutrymme vad gäller makroekonomiskt politiska utrymmet, är strukturella reformer kortsiktiga åtgärder för att stimulera tillväxt och öka förtroendet”, sade OECD:s generalsekreterare Angel Gurría i uttalandet.

OECD sade också att återhämtningen i ekonomiskt sunda länder är bra, men att det inte kan kompensera en del grannars långsamma eller negativa tillväxt. Ekonomier med stora utlandsskulder måste fokusera på att förbättra konkurrenskraften.

”Krisen i euroområdet är fortfarande den enskilt största nedåtgående risken vad beträffar synen på världsekonomin”, sade OECD:s chefekonom Pier Carlo Padoan.

Det har varit ökad spänning i de 17-länder med gemensam valutazon efter det obestämda valet i Grekland den 6 maj. Inget parti fick tydligt mandat och inget partiblock kunde bilda en samlingsregering. En interimistisk regering av icke-folkvalda tjänstemän tillsattes för att leda landet fram till nästa månads nyval.

Det finns inga garantier för att de grekiska väljarna kommer att välja en regering som stöder de strama åtgärderna knutna till EU:s internationella valutafonds (170 miljarder dollars) räddningspaket. Extremvänsterns Syrizapartiet, som är emot åtstramningar, kom på andra plats den 6 maj och förväntas vinna den 17 juni.

Syrizas partiledare Alexis Tsipras sade i Paris på tisdagen att åtstramningsåtgärderna är ”ett europeiskt experiment för att ge en nyliberal politisk chock på landet, vilket kommer att leda till en aldrig tidigare skådad humanitär kris”, rapporterade tidningen Ekathimerini.

”Finansiella kapitalister och bankirer har gått samman i en europeisk union mot grekerna. De vill förstöra Grekland så att de kan attackera Europa ”, tillade han.

Trots Tsipras indignerade uttalanden förra veckan ville han inte se Grekland sluta använda den gemensamma valutan, men han motsätter sig ändå åtstramningsåtgärderna.

Europeiska centralbankens vice ordförande, Vitor Constancio, sade på tisdagen att han förväntar sig att Grekland stannar kvar i euroområdet.

”Jag tror inte det värsta kommer att hända i Europa. Jag räknar inte med att Grekland kommer att träda ut … men det betyder inte att Grekland inte kommer att möta en svår situation ”, sade han, enligt Athens News.

Översättning från engelska