EU vill underlätta för små och medelstora företag


Tusentals små och medelstora företag i Europa försvinner varje år på grund av svårigheter som uppstår i samband med ägarbyte, enligt europeiska kommissionen som förbättra villkoren för dessa företag.

Problemet är stort. På både EU- och nationellnivå, finns stöd till start av företag, men inte till transferering av företag mellan familjmedlemmar eller till nya ägare. En tredje del av bolagen är familjföretag. Många ägare är till åren, och risken finns att de försvinner inom de närmaste tio åren. Procedurerna är komplicerade och tidsödande, finansiella möjligheter saknas och skattereglerna invecklade. Det är svårhanterligt även för vana företagare.

Uppskattningsvis berörs upp till 690 000 små och medelstora företag och 2,8 miljoner arbetstillfällen av ägarbyte varje år.

Kommissionen föreslår fyra åtgärder som underlätta processen: finansiell stöd såsom förmånliga lån för köpare, gynnsamma skatteregler för köpare och säljare, praktisk hjälp med planering av transferering i tid, och en öppen marknad som hjälper inblandade parter.

Små och medelstora företag är en sektor med hög potential att skapa fler jobb i Europa. På EU-rådets toppmöte nästa vecka är detta ett prioriterat diskussionsämne.