EU vill stärka samarbetet med det civila samhället i fråga om drogbekämpning.


I EU finns två miljoner droganvändare och varje år dör runt 8 000 personer av överdoser. Historiskt sett är detta hög statistik och det utbredda droganvändandet ses som ett hot i det internationella samfundet. 

Nu vill EU stärka samarbetet med det civila samhället i kampen mot droger. I slutet av januari organiserades konferensen Samhälle och droger i Bryssel.

 – EU:s respons på dessa oroväckande trender är ett nära samarbete inom Europa som måste innefatta det civila samhället, säger Franco Frattini, Vice president i EU-kommissionen.

I Europa varierar antalet drogmissbrukare mellan de olika länderna. I EU är cannabis den mest använda drogen, följt av amfetamin och ecstasy. Kokain och LSD är mer ovanligt och heroin missbrukas av en liten minoritet.

Konferensen är ett forum för att på EU-nivå diskutera sätt för att förbättra kommunikationen med det civila samhället gällande droger. Frivilligsektorn spelar en viktig roll och arbetar på både regional och lokal nivå med att sänka missbruket genom så kallad ”drogbegärsminskning”.

Drogbegärsminskning är namnet på aktiviteter som syftar till att förhindra människor från att över huvud taget prova droger, alternativt avråda från fortsatt användande. Drogbegärsminskning innefattar även skademinskning, behandling och rehabilitering. Exempel på aktiviteter är utbildning och kampanjer för ökad medvetenheten hos allmänheten.

Över 140 representanter från NGO:s i 16 medlemsländer deltog i konferensen i Bryssel.