EU vill öka etanol i bensin
(Foto:AFP/Pascal Pavani)


EU-kommissionen vill ha mer etanol i bensin och mindre svavel i diesel, för att minska skadliga utsläpp. Från 2011 ska det vara tillåtet att blanda i upp till tio procent etanol i bensin, jämfört med fem procent i dag./TT

Det framgår av det förslag till ändring av EU:s direktiv för bränslekvalitet som kommissionen nu har lagt fram.

Förslagets huvudmål är att få oljebolagen att bidra till att minska utsläppen av växthusgaser och partiklar – växthusgaserna med tio procent mellan 2011 och 2020. Förutom via mer etanol i bensin, ska det ske genom ökad inblandning av andra typer av biobränslen. Dock inte metanol.

Kraven för svavelinnehåll i diesel till bilar och lastbilar, diesel till arbetsmaskiner och fartyg i flodtrafik, vill kommissionen skärpa. Kraven på mindre svavel ska gälla från 2009 för bilar och från 2010 för arbetsmaskiner och flodbåtar.

Bränsledirektivet är en del av ett större paket där också skärpta krav på mindre koldioxidutsläpp från bilar skulle ha varit med. Men oenighet i kommissionen, och påtryckningar från bilindustrin, har gjort att bilkraven får vänta till ett senare tillfälle. Förslaget läggs tidigast fram den 7 februari.

Framför allt den tyska bilindustrin
har protesterat mot miljökommissionären Stavros Dimas och kommissionsordföranden José Manuel Barrosos förslag om att lagstifta om att nytillverkade bilar från 2012 inte får släppa ut mer än 120 gram koldioxid per kilometer. De senaste dagarna har också EU:s nuvarande ordförandeland Tyskland, genom sin förbundskansler Angela Merkel, gjort klart att man tänker blockera ett sådant förslag.

Biltillverkarna i Europa, Japan och Korea gjorde en frivillig överenskommelse med EU-kommissionen för ett antal år sedan om att utsläppen i genomsnitt skulle ner till 140 gram per kilometer till 2008, men det klarar inte tillverkarna. Överenskommelsen sade också att lag skulle komma om målen inte nåddes på frivillig väg.