EU underlättar handeln med halvledare
Halvledare används i många elektroniska produkter. Bland annat i mobiltelefonerna på IT-mässan Cebit i Frankfurt Tyskland 14-15 mars. Ungefär 6 300 utställare från 71 länder ställde ut sina varor där. Men jättetelefonen på bilden var mest skådebröd. (Foto: John MacDougall AFP)


Från och med 1 april är det avgiftsfritt att handla med halvledare, en nyckelkomponent i många populära varor såsom mobiltelefoner, MP3-spelare och elektroniska enheter i bilar, mellan EU och flera andra länder.

Ett så kallat MCP-avtal mellan EU, USA, Korea och Kinesiska Taipei kommer att ta bort tullavgifter och andra kostnader för integrerade multikretsar. Japan har redan avgiftsfri handel med EU när det gäller dessa varor.

EU-kommissionen har antagit en ledande roll i förhandlingarna som har lett fram till avtalet.

– Detta avtal sätter frihandel som en tjänst för europeiska affärer och konsumenter. Den visar på förtroende i den globala konkurrenskraften av halvledareindustrin inom EU, sade EU:s kommissionär för handel, Peter Mandelson.

Fakta:

MCP ( multi-chip integrated circuits ) eller multikrets-integrerade kretsar, är små komplexa elektroniska komponenter som kan utföra många arbetsuppgifter som beräknar, sorterar, förstärker, omvandlar, etcetera. De används ofta i enheter såsom mobiltelefoner, fickdatorer, MP3-spelare och elektroniska enheter i bilar. De låter tillverkare kombinera flera integrerade kretsar som arbetar snabbare och bättre medan de använder mindre utrymme. Till exempel, kan de användas för att tillhandahålla långvarig lagring för telefonkataloger, eller tidsbegränsad lagring för videofilmer.

Multikrets integrerade kretsar formar en allt viktigare handelsvara och global försäljning förväntas växa väsentligt över de kommande åren.