EU-stöd för Irakflyktingar i Sverige
EU:s migrationsministrar samlades i Luxemburg den 17 april, 2007. (Foto: AFP / Fabrice Coffrini)


Sverige räknar med att få ett antal miljoner från EU för mottagandet av irakiska asylsökande.

En seger, anser migrationsministern.

-Vi kan resa härifrån med högburet huvud, sade migrationsminister Tobias Billström (m) efter mötet med EU:s migrationsansvariga ministrar i Luxemburg.

På lunchen diskuterade de situationen för Irakflyktingar i grannländerna och mottagandet av den mycket lilla andel av flyktingarna som kommer till EU-länderna.

De allra flesta av dem som kommer till Europa söker sig till Sverige. Enligt statistik som Eurostat sammanställt kom 4 800 irakier till Sverige under årets första tre månader. Näst flest, knappt 700, kom till Spanien, och drygt 400 till Tyskland.

I övrigt handlar det om under hundra eller inga alls i övriga EU.

Mest till Sverige

Förra året kom 9 000 till Sverige, 2 700 till Nederländerna och 2 000 till Tyskland. Sverige räknar med minst 20 000 asylsökande irakier i år.

Diskussionen på fredagen var ett resultat av att Sverige i vintras krävde en rimligare fördelning av bördorna mellan EU-länderna, att fler skulle öppna för irakier.

-Nu har vi fått ett löfte om mer EU-pengar till regionen och pengar till Sverige, sade Billström och syftade i det första fallet på Irak, Syrien och Jordanien.

Mötets ordförande, den tyske inrikesministern Wolfgang Schäuble, tryckte mest på att flyktingarna ska hjälpas i Iraks närområde.

Tobias Billström var också nöjd med att fler EU-länder, enligt honom, sade sig förstå behovet av att ta emot flyktingar från Irak för bosättning från FN-organet UNHCR:s kvot. UNHCR har bett världens länder fördela 20 000 extra utsatta flyktingar från området emellan sig.

Mer i juni

Irakdiskussionen fortsätter troligen på ministrarnas nästa möte, 12-13 juni. Före det ska en expertgrupp med företrädare för medlemsländerna ha gått igenom hur vart och ett av EU-länderna möter asylsökande från Irak.

Efter krav från EU-parlamentet finns det i årets EU-budget en post om 15 miljoner euro, knappt 140 miljoner kronor, som är vikt för extra åtgärder inom migration. Hälften av pengarna kan komma medlemsländer till del när det kommer extra många asylsökande och extra resurser behövs. Det är ur den potten, mindre än 70 miljoner, som Sverige kan få pengar. Det är inte att förakta, anser Billström.

-Det är absolut bra att vi kan få mer pengar till mottagandet.