EU slår ner på korruptionen
Cecilia Malmström håller presskonferens om korruption i Bryssel den 6 juni 2011. (Foto: AFP/John Thys)


Cecilia Malmström, EU-kommissionär, föreslog den 6 juni att kommissionen ska slå ned på korruption i medlemsstaterna, vilket antogs. Anledningen är att det europeiska samhället skadas ekonomiskt, socialt och politiskt av korruptionen.

Fyra av fem EU-medborgare anser att korruptionen är ett stort problem i deras länder. Om EU vore ett land skulle EU hamna på 27:e plats i den internationella organisationen Transparancys index över korrumperade länder.

EU:s årsbudget är lika stor som den beräknade korruptionen i Europa, därför behövs “kraftfullt politiskt engagemang för att ingripa mot dessa brott” skriver Malmström.

Det finns tydliga kopplingar mellan organiserad brottslighet och korruption, vilken används för att tvätta pengar. Europol, den europeiska polisen, lämnade nyligen en rapport som visar att den grova brottsligheten är både välorganiserad och internationell.

”Vi kan inte låta brottslingarna vara bäst på samarbete i Europa, det ska polisen vara”, skriver Malmström i en debattartikel som publicerats i svenska media.

Malmström kommer att presentera fler förslag, ett exempel på det är hur man kommer åt och konfiskerar brottslingarnas tillgångar.

– Korruption är ett svåråtkomligt problem, men samtidigt något som vi inte kan acceptera. Det är dags för ett större politiskt åtagande inom EU, för att genom gemensamma ansträngningar komma åt korruptionen i Europa, säger hon.