EU skickar olika signaler till Kina


Det Europeiska Parlamentets president, Hans-Gert Pöttering, tillkännagav 9 juli, att han inte kommer att närvara vid de Olympiska spelens öppnande. Anledningen är bristen på framsteg i samtalen mellan de kinesiska myndigheterna och representanter för Dalai Lama.

Senare tillkännagavs att den franske presidenten Nicolas Sarkozy kommer att närvara vid OS-spelens öppnande, både som representant för Frankrike och för EU, eftersom Frankrike är EU-ordförande sedan 1 juli.

Källa: EU:s hemsida