EU skärper kampen mot våldsamma dataspel
Steget mellan spelen i spelhallarna och det verkliga livet är inte alltid så stort. (Foto: Joe Raedle/Getty Images)


”Vi måste skydda våra barn”, insisterade EU:s rättskommissionär Franco Frattini vid ett informellt möte mellan EU:s justitieministrar i tyska Dresden.

Hans initiativ kommer nu att stärka EU:s kamp mot spel med dödande och våldsamma inslag. Spel som ”Quake”, ”Counterstrike” eller ”Soldier of Fortune” anses inspirera tonåringar att bli våldsamma.

Det europeiska rättssystemet har inte planerat några föreskrifter på EU-nivå för att stoppa våldsamma dataspel. Varje enskilt land i EU måste istället lösa detta problem på egen hand. Många experter tror att våldshandlingar kommer som ett resultat av de överdrivet våldsamma spelen.

– Ett samhälle som tillåter sådana spel är sjukt, säger Christian Pfeiffer, chef för kriminologiska forskningsinstitutet i Niedersachsen i Tyskland.

Allvarliga diskussioner inom EU

Diskussioner om att förbjuda våldsamma spel pågår över hela Europa. Edmund Stoiber, ministerpresident i delstaten Bavarien, anser att dödsspelen måste förbjudas i Tyskland. Många katoliker instämmer.

Justitieministern i den tyska centralregeringen, Brigitte Zypries, är emellertid skeptisk. Psykologer och lärare instämmer inte enhälligt i att våldsamma spel och filmer ökar en individs benägenhet till våld. Zypries säger att situationen kommer att undersökas i samtliga 27 medlemsstater under Tysklands presidentskap i EU-rådet i sommar.

Olika lösningar på problemet

Frattini har också föreslagit att alla EU-länder ska rapportera de spel de förbjudit till en central enhet i Bryssel för att skapa en svart lista som kan användas av andra medlemsstater. Han vill även tilldela 14 miljoner euro för att skapa ett nätverk mellan rättsmyndigheter i Europa.

Österrikes justitieminister Maria Berger är dock emot brottsbeläggande, i synnerhet eftersom de flesta användarna är minderåriga. Hon anser att det skulle vara ”positivt att använda förebyggande åtgärder över hela undervisningsområdet.”

Frattini kommer också att diskutera självcensur med tillverkare och människor som skyddar unga människor rättsligt. Det är dock inte särskilt sannolikt att självcensur kommer att tillämpas med tanke på försäljningssiffrorna för dessa spel. Enbart i Tyskland uppgår den årliga försäljningen av dataspel till omkring 1,2 miljarder euro.

Översättare: Anders Rastin