EU satsar på säkrare internet för barn
Nenno Hagemeijer från Europol, den europeiska unionens brottsbekämpande myndighet som ansvarar för underrättelseverksamheten informerade pressen den 5 november 2007 om avslöjandet av ett barnpornografiskt nätverk som täcker mer än 25 länder. (Foto: AFP/arkiv/Olaf Kraak)


EU ska satsa 55 miljoner euro på att göra internet säkrare för barn i ett nytt projekt som ska lanseras 2009.

Projektet syftar på att minska olagligt innehåll såsom barnpornografi och skadliga beteenden såsom grooming. Grooming är aktiviteter via internet för att locka till sig barn i sexuellt syfte. Genom barnens och ungdomarnas egna initiativ ska en säkrare online-miljö skapas. Detta kan leda till någon form av självreglering. Ett nätverk av allmänna samlingspunkter för ökad medvetenhet om problemet, samt stöd till kontaktgrupper som främjar säkrare surfande.

Dessutom ska projektet bygga upp en databas för utbyte av erfarenheter om barnens användarvanor när det gäller ny teknik, dess effekter på barnen och tillhörande risker.

Barnpornografi har nyligen spridits även via mobiltelefon.

– Behovet för handling har ökat som en följd av nya användningsområden för ny teknologi, sade Viviane Reding, EU-chef för information och media i ett meddelande på onsdag.

Svenska polisen vill att misstänkt barnpornografi på internet ska rapporteras direkt, men avråder från att ladda ned olagliga bilder och filmer till dator därför att det är brottsligt. Det bästa sättet är att skicka de misstänkta länkarna eller adresser till: