EU satsar på äldres hälsa
Europeisk forskning hoppas ge svar på kostens betydelse för åldrandet och försämring av hälsan hos äldre personer. (Foto: Barbara Sax/AFP)


EU satsar 84 miljoner kronor i ett europeiskt forskningsprojekt om äldres hälsa. Syftet är att undersöka kostens betydelse för hälsan och att utforma nya kostråd som lindrar eller motverkar sjukdomar och hälsoproblem i samband med åldrandet.

Projektet, som har fått namnet NuAge, samordnas av universitetet i Bologna och bland deltagarna från 17 EU-länder finns både universitet och företag. Sverige representeras av Örebro universitet och Karolinska Institutet.

– Vi ska undersöka vilken betydelse näringsintaget har för att uppnå bästa tänkbara hälsa hos äldre människor. Till skillnad från tidigare forskning ska vi studera vilken betydelse kosten har som helhet  i stället för att fokusera på enskilda näringsämnen, säger professor Robert Brummer, en av de tre Örebroforskare som deltar i projektet, i ett pressmeddelande.

För många börjar hälsan
försämras redan vid 60-års ålder. Men forskning inom området tyder på att det går att bromsa åldrandet, bland annat genom en ändrad diet. Äldre människor har samma näringsbehov som yngre vuxna personer, enligt Robert Brummer, men det krävs en annan sammansättning av kosten.

– Energibehovet är mindre, men behovet av vitaminer och mineraler är lika stort eller till och med större, eftersom det med stigande ålder kan bli svårare att tillgodogöra sig näringsämnen. Därför måste maten vara mer koncentrerad, det vill säga ”näringstät”, säger Brummer.

Personer mellan 65 och 79 år kommer att rekryteras från olika delar av Europa. Alla kommer att genomgå en detaljerad medicinsk undersökning före och efter projektet, för att jämföra effekten av olika dieter.

Forskarna vid Örebro universitet kommer bland annat att analysera blodvävnad under ledning av professor Fawzi Kadi.

– Vi kommer till exempel att mäta längden på de så kallade telomererna, som sitter i varsin ände på varje kromosom. Telomererna har blivit en viktig parameter för att utvärdera vilken potential det finns för reparation och återuppbyggnad av kroppsvävnad eftersom de blir något kortare för varje celldelning, säger Fawzi Kadi i uttalandet.