EU-projekt ska minska det miljöfarliga matsvinnet
Matsvinnet för över 100 miljoner kronor varje år vill Europa-kommissionen nu sätta stopp för genom att sjösätta ett nytt projekt med experter från 12 europeiska länder. (Foto: Justin Sullivan/ Getty Images)


EU satsar nu på ett stort projekt för att minska matsvinnet, som är en stor klimatbov.

En tredjedel av all vår mat blir avfall, och det gör matavfallet till världens tredje största utsläppare av klimatgaser.

Nu storsatsar EU på projektet Refresh, som involverar 12 Europeiska länder med spetskompetens inom forskning och innovation. Målet är att minska matavfallet med 30 procent fram till år 2025.

De två svenska aktörer som kommer att delta är SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) och IVL (Svenska Miljöinstitutet). De säger i ett pressmeddelande att 100 miljoner ton mat går till spillo varje år, och att det om fem år kan vara 120 miljoner ton om inget görs.

– Politiskt finns det ett stort intresse av att lösa den här frågan. Att minska matavfallet är en av de viktigaste åtgärderna för att minska klimatpåverkan från livsmedelssystemet, säger IVL:s avfallsexpert Åsa Stenmarck.

Karin Östergren från SP säger att en viktig del i forskningen kommer bli att bättre förstå drivkrafterna bakom svinnet och att stödja bättre beslut inom industrin och av enskilda konsumenter.