EU-parlamentet vill skärpa reglerna för vapenhandel
En man hänger upp ett gevär på en internationell utställning om försvarsmaterial, den 12 september, 2005 i London. Utställningen visade ny teknik för militärt och civilt bruk. (Foto: Peter Macdiarmid/Getty Images)


Europaparlamentet antog en resolution på onsdagen som uppmanar FN:s medlemsstater att offentliggöra alla vapenhandelsavtal, inklusive rapporter om handeldvapen och lätta vapen.

I resolutionen anges att de FN-medlemsländer som undertecknar vapenhandelsavtalet, Arms Trade Treaty (ATT), som kommer att förhandlas i juli i New York, bör offentliggöra sina internationella vapenhandelsavtal.

Europeiska unionens medlemsstater står för 30 procent av vapenexporten och ”bör göra mer för att se till att handeln regleras korrekt och mer öppet”, står det i pressmeddelande från parlamentet, och att ”dåligt reglerad vapenhandel orsakar onödigt mänskligt lidande och ger näring åt väpnade konflikter. ”

FN:s vapenhandelsavtal (ATT) bör omfatta ”bredast möjliga spektrum av konventionella vapen, inklusive små och lätta vapen och alla aspekter och aktiviteter av handel”, uppmanar EU-parlamentariker.

Fördraget kommer inte att beröra den inhemska vapenförsäljningen till civila inom ett medlemsland.

Vid omröstningen röstade 612 medlemmar för resolutionen medan 18 röstade emot och 36 avstod

För två dagar sedan rapporterade Amnesty International att dåligt reglerad vapenhandel har lett till ett stort antal dödsfall, skador, tortyr och andra övergrepp. Den Londonbaserade människorättsgruppen har sagt att mer än en miljon människor påverkas av handeln varje år.

– Vi uppmanar regeringarna, i synnerhet de sex stora vapenexportörerna, att sluta med ”liksäcksstrategin” där de bara inför ett av FN utfärdat vapenembargo när katastrofen redan är ett faktum för en befolkning, säger Brian Wood, Amnestys vapenspecialist, med hänvisning till Kina, Ryssland, USA, Frankrike, Tyskland och Storbritannien.

Översatt från engelska.