EU-parlamentariker vill offentliggöra UFO-dokument
Den italienska EU-parlamentarikern Mario Borghezio vill offentliggöra UFO-dokument i samtliga 27 EU-länder. (Carsten Koall/Getty Images)


En ny resolution i EU-parlamentet begär offentliggörandet av UFO-dokument i samtliga 27 EU-länder.

Det är den italienska EU-parlamentarikern Mario Borghzio som står bakom resolution som, ifall den antas, skulle se till att EU:s regeringar offentliggör sin för närvarande hemliga UFO-information.

I förslaget ingår även etablerandet av ett forskningscenter för undersökning av utomjordiskt liv.

Hittills har 31 EU-parlamentariker ställt sig bakom Borghezios initiativ, vilket lämnades in den 14:e juni.

I resolutionen skriver Borghezio, ”Många medlemmar i det vetenskapliga samfundet har undersökt frågan om UFOs och motsätter sig det systematiska mörkläggandet av information kring ämnet.”

Borghezio pekar i resolutionen på att FN:s 33:e generalförsamling officiellt erkände existensen av UFO:s redan 1978.

Han behöver få över hälften av de 736 EU-parlamentarikernas röster för att förslaget ska bli en officiell resolution.

Detta är inte första gången frågan om UFO:s har kommit upp i EU-parlamentet.

Efter att ett stort antal UFO-observationer rapporterades i Belgien 1990 föreslog den belgiske EU-parlamentarikern Elio Di Ruop att EU skulle etablera ett observationscenter för utomjordisk verksamhet.

Den italienska EU-parlamentarikern och fysikern Tullio Regge skrev 1993 en resolution där han ville utöka den franska nationella rymdbyrån Rare Aerospace Phenomenas studieavdelning (SERPA, numera GEIPAN) till en Europeisk nivå. Frankrike var då det enda regeringsorganet i EU som undersökte frågan om UFO:s.

Regge föreslog då utredning av olika möjliga förklaringar till UFO:s, däribland militärhemligheter, utomjordiska civilisationer och superteknologi.

Förra året öppnade Storbritannien delvis upp sina hemliga dokument och publicerade 4000 sidor med beskrivningar av 800 påstådda möten med utomjordingar under 80- och 90-talet.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/38822/