EU-parlamentariker hungerstrejkade för Tibet
Tibetanernas andlige ledare Dalai Lama välkomnades av Hans-Gert Poettering, ordförande för Europaparlamentet den 4 december i Bryssel, Belgien. (Foton: Eric Vidal/ AFP/Belga Photo)


Efter Dalai Lamas besök hos EU-parlamentarikerna i Bryssel har Kina dragit sig ur toppmötet med EU. Kina har även hotat att handelsavtalet med Frankrike kommer att påverkas. Därmed inledde fyrtiofem EU-parlamentariker en dygnslång hungerstrejk som en symbol för att visa sitt stöd för Tibet.

EU-parlamentariker genomförde en dygnslång hungerstrejk från den 3 till 4 december efter att den kinesiska delegationen dragit sig ur toppmötet med EU, då det blivit känt att Dalai Lama välkomnats till Bryssel. Under 24 timmar intog de strejkande fyrtiofem politkerna endast mineralvatten.

Onsdagen den 3 december träffade Dalai Lama Belgiens premiärminister Yves Leterme, vilket förargade Peking som reagerade med att flytta fram toppmötet, där en gemensam plan för den globala finanskrisen skulle diskuteras.

De fem EU-parlamentarikerna som initierade hungerstrejken menade att de stödjer Dalai Lamas icke-våldslösning och vänder sig mot de pågående nedslagen mot demokrati och yttrandefrihet i Kina.

Den italienska parlamentarikern Marco Cappato tror att den kinesiska delegationens beslut att inte närvara vid EU-toppmötet var ett ”tecken på svaghet” och ”otålighet”.

– Rätten till demokrati är universell. En stat äger inte rätten att förbjuda och förtrycka den. Vi är individer mot förtryck, kommenterade Cappato under fastedagen.

– Den internationella gemenskapen borde inte förhålla sig neutral, och vi som parlamentsledamöter, fyrtio av oss fastar under en dag för att symbolisera vårt stöd för den politiske och andlige ledaren, hans höghet Dalai Lama.

Den 4 december talade Dalai Lama i Europaparlamentet i Bryssel. Dagen till ära hade en del ledamöter vita halsdukar på sig. Dalai Lama tackade ledamöterna för detta, och för att ha tagit initiativet med fasta.

Han inledde med att säga till parlamentarikerna att han är som en vanlig människa.

– På den nivån tror jag att alla människor, oavsett hudfärg, nationalitet och religion, vill ha och har rätt till ett lyckligt och framgångsrikt liv.

Gemensamt för alla stora religioner är kärlek, medkänsla, förståelse och självdisciplin, menar Dalai Lama. Inte bara religionernas etik, även den sekulära världens etik gör det möjligt för människor att leva lyckligare.

Exiltibetanernas andlige ledare talade om Tibets svåra situation och menade att tibetanernas krav på självbestämmande inom Kina förväxlas med separatism av den kinesiska regimen.

Europaparlamentets talman Hans-Gert Pöttering underströk att ledamöterna vid flera tillfällen uppmanat den kinesiska regeringen att föra en dialog med Dalai Lama.

Samtidigt som Dalai Lama talade i Bryssel, varnade Kina för att det stora handelsavtalet med Frankrike, värt att flera miljarder dollar skulle påverkas om Frankrikes president Nicolas Sarkozy träffade Dalai Lama.

Det här är inte första gången som Kina försökte pressa västländer till att bojkotta den tibetanska ledaren, som de hävdar försöker splittra Kina genom att eftersträva självständighet i regionen.

Tibet har varit under det kinesiska kommunistpartiets styre sedan 1951.


Dalai Lama talade vid Europaparlamentet om den svåra situationen i Tibet.

Dalai Lama talade vid Europaparlamentet om den svåra situationen i Tibet.