EU-organ vill ta upp organstölder under Xi Jinpings Europabesök
Henri Malosse, ordförande för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK), talar vid en konferens som de organiserade i Bryssel. Kinesiska representanter reagerade med ilska när de fick höra talas om detta forum. (Foto: Med tillstånd av European Economic and Social Committee)


Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK), som är ett rådgivande organ inom EU, har försökt få organstölderna i Kina högst upp på dagordningen under det Kinesiska kommunistpartiets generalsekreterare Xi Jinpings resa till Europa.

Xi kom till Europa den 22 mars. Han träffade USA:s president Barack Obama den 24 mars och har möten med representanter för olika europeiska länder och organisationer, bland annat Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy.

EESK sade att man tänkte ”välkomna” Xi Jinping till Europa under sitt forum den 19 mars, då man sade att den kinesiska regimens användning av organ ”från samvetsfångar, avrättade personer och minoritetsgrupper för försäljning i eller utanför Kina är en skam för mänskligheten och borde upphöra genast”.

EESK:s ordförande Henri Malosse sade att målet var att ”skapa medvetenhet kring en hantering som vi finner oacceptabel” i en telefonintervju med Epoch Times.

– Det är något som folk kanske tror hände för 50 år sedan, men det händer i dag, detta omänskliga beteende från de kinesiska myndigheterna, fortsatte han.

Malosse har tagit upp frågan med Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy, och sade att han hoppas att Van Rompuy kommer att ta upp frågan med Xi Jinping när de möts.

EESK-forumet fick uppmärksamhet i media i bland annat Ryssland, Italien och Slovakien samt i andra medier i Europa.

Den kinesiska delegationen i EU fick också höra talas om det.

– De var mycket allvarliga och mycket arga över att vi organiserade den här konferensen, sade Malosse, och underströk vikten av att den hölls.

Den allvarligaste frågan för grupper utanför Kina, när det gäller organstölderna, är den om avrättningar av samvetsfångar för att komma över deras organ. Vad som sker är att militärsjukhus och interneringsinrättningar samarbetar för att få tag i organ från levande människor som inte har begått något internationellt erkänt brott, och dödar dem i hemlighet för att sedan tjäna pengar på deras organ. Det här har pågått helt utomrättsligt i Kina sedan 2000, och trots viss internationell uppmärksamhet tros det pågå än i dag i någon form.

Utövare av Falun Gong, en traditionell andlig metod, har i åratal varit den nästan enda måltavlan för den här hanteringen. En banbrytande rapport av två kanadensiska forskare från 2006 kom till slutsatsen att 41 500 organ sannolikt transplanterats från hemligt avrättade Falun Gong-utövare. Andra forskare har sedan uppdaterat de här uppskattningarna med ytterligare tiotusentals offer.

Nyligen fick Kinas organtransplantationspolitik mer uppmärksamhet när Huang Jiefu, chefen för Kinas organdonations- och transplantationskommitté, som ska koordinera landets transplantationer, drog tillbaka den sedan länge officiella positionen när det gäller användning av fångars organ.

Han sade till kinesisk media att ”juridiska organ och lokala hälsoministerier bör upprätta förbindelser och tillåta dödsdömda fångar att frivilligt donera organ att läggas till i det datoriserade organfördelningssystemet”.

Familjemedlemmar till de dödsdömda som gick med på det skulle kompenseras ekonomiskt, sade Huang.

Den här utvecklingen var ett steg tillbaka från den position som de kinesiska myndigheterna haft sedan 2006, när man lovade att reformera och i slutänden avskaffa användandet av organ från avrättade fångar.

Den oväntade kovändningen har lett till att internationella transplantationsgrupper har omvärderat sitt samarbete med och stöd till de reformer som de kinesiska myndigheterna så länge har utlovat.

Malosse sade om de här nyheterna att det var en ”sorglig, omänsklig utveckling”. Erbjudandet om att ge pengar till familjer som gav sitt samtycke kallade han ”utpressning”.

– Det är ett kommersiellt utnyttjande av människor. Om jag dör i morgon i en bilolycka och jag själv har fattat beslutet att ge mina organ till en annan person så tycker jag att det är en mycket god handling. Men att ta organ från avrättade fångar, och köpa deras tillåtelse med pengar, det är ännu värre. Det är omänskligt – den kinesiska regimens brutalitet.

Översatt från engelska