EU och afrikanska länder diskuterar migrationens problemen
Maltas huvudstad Valletta där EU tillsammans med afrikanska stater och andra ska diskutera aktuella flyktingfrågor. (Foto: Briangotts) Wikimedia)


Ett internationellt toppmöte om migration kommer att hållas mellan EU, afrikanska och andra berörda länder, i Valletta på Malta den 11 och 12 november. Statsminister Stefan Löfven kommer att delta tillsammans med andra av EU:s stats- och regeringschefer.

Man kommer att rikta in sig på utmaningar och möjligheter som migration för med sig och att den är ett gemensamt ansvar för ursprungs-, transit- och destinationsländerna.

Många människor är på flykt från sina hemländer och rör sig mot Europa. Fram tills nu har 650 000 flyktingar kommit över Medelhavet. Många har drunknat på vägen och EU anses ha misslyckats med sina strategier. I vissa länder har man slutat att tillämpa Schengenavtalets regler om fri rörlighet och Dublinförordningen som säger att asyl ska sökas i det första EU-land en flykting kommer till.

Förra veckan sökte 10 201 personer asyl i Sverige, vilket är det högsta antalet på sju dagar hittills. 4 333 personer av dessa kom från Afghanistan; 2 827 var ensamkommande barn, uppger Migrationsverket.

Löfven sade tidigare i ett skriftligt uttalande till TT: ”Sverige har länge tagit ett orimligt stort ansvar i jämförelse med andra länder i EU och nu är vi i ett mycket ansträngt läge. Det är dags att andra länder nu tar sitt ansvar och därför kräver regeringen en omfördelning av flyktingar från Sverige”.

Fem särskilda punkter kommer att tas upp på mötet. Man kommer bland annat att ta upp hur man kan förbättra och organisera de lagliga migrationskanalerna, förbättra skyddet för migranter och asylsökande och hur man kan samarbeta närmare för att förbättra samarbetet kring återvändande och återtagande.

Sveriges regering har beslutat att ge 27 miljoner kronor till EU:s nödfond för stabilitet och att hantera grundorsakerna till irreguljär migration och folkförflyttningar i Afrika. Fonden kommer att presenteras under toppmötet.

– Sverige lägger stor vikt vid samarbetet med de afrikanska ursprungs- och transitländerna. Med den nya fonden stärker vi insatserna för att komma åt grundorsakerna som driver människor på flykt, säger biståndsminister Isabella Lövin, i ett meddelande.

Svenska regeringens ståndpunkt är att EU ska fortsätta prioritera att rädda liv, bekämpa människosmuggling, få till stånd ett effektivt och humant återvändande samt att EU behöver aktivare utrikes- och biståndspolitik för att hjälpa människor på plats.

Sverige ger 27 miljoner till nödfond för Afrika