EU-normen för frukt och grönsakers utseende tas bort
Så krokiga och felväxta grönsaker tilläts på EU marknaden från den 1 juli. (Mychele Daniau/AFP/Getty Images)


Den 1 juli avskaffades de särskilda handelsnormerna för frukt och grönsaker för 26 typer av frukt och grönsaker inom den Europeiska unionen. Nu tillåts försäljning av krokiga gurkor, konstiga morötter och böjda bönor.

I december förra året röstade EU: s medlemstater till förmån för kommissionens förslag att upphäva de särskilda handelsnormerna för 26 olika frukt och grönsaker. Initiativet är en del av kommissionens pågående arbete för att förenkla EU: s regler och minska onödig byråkrati.

– Det är ett konkret exempel på vår strävan att minska onödig byråkrati. Vi har helt enkelt inte behov av att reglera denna typ av sak på EU-nivå. I dessa dagar med höga matpriser och allmänna ekonomiska svårigheter, ska konsumenter kunna välja mellan så många olika typer av produkter som möjligt. Det är ingen mening med att kasta bort bra produkter, bara för att de har ”fel” form, sade Mariann Fischer Boel, kommissionär för jordbruk och landsbygdsutveckling.

För tio typer av frukt och grönsaker, bland annat äpplen, kiwi och nektariner, kommer normerna att finnas kvar. Men för första gången kan medlemsstaterna tillåta att butiker säljer dessa produkter som inte uppfyller handelsnormen om de är märkta ”produkt avsedd för bearbetning” eller liknade.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/18881/