EU-medlemskap svår fråga för Island


Islänningarna är emot ett EU-medlemskap rapporterar tidningen Morgunblaðið. Finansminister Katrin Juliusdottir anser däremot att Island behöver EU och euron. Dessutom tror hon att val om medlemskapet skulle kunna ske hösten 2014.

Det pågår förhandlingar om medlemskapet i olika frågor eftersom Island är ett kandidatland sedan juni 2010. En stor stötesten är vilka villkor EU ställer för landets viktiga fiskeindustri.

Andra svåra frågor är landets jordbruks- och miljöpolitik.

Island deltar redan i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schengensamarbetet, så många av EU:s regler gäller redan på Island.

Andra kandidatländer till den Europeiska Unionen är Kroatien, Makedonien, Montenegro, Serbien och Turkiet.