EU-ledare diskuterade sysselsättning och energi
Storbritanniens premiärminister Tony Blair och Tysklands förbundskansler Angela Merkel under en paus i EU-toppmötet där energi, företagande, arbetslöshet och kunskap var viktiga frågor. (Foto: Denis Closon AFP)


När EU:s regeringschefer träffades den 23-24 mars på det årliga toppmötet i Bryssel var sysselsättning, energiförsörjning, företagsamhet och satsning på kunskap tunga frågor på agendan.

Mötet ägde rum i skuggan av förorts- och studentupproren i Frankrike som har samband med hög arbetslöshet och en sträng vinter med brist på gas i flera europeiska länder.

Europa präglas i dag av hög ungdomsarbetslöshet, låg ekonomisk tillväxt, försämrad konkurrenskraft och importberoende för att klara energiförsörjningen. Ett annat bekymmer är den åldrande befolkning, enligt årets rapport från EU-rådet.

Arbetslösheten, som tangerade nio procent i slutet av 2004, har bara minskat marginellt. Länder med billig arbetskraft fortsätter att locka företag att flytta tillverkning utomlands.

EU har många svåra frågor som ska lösas i samförstånd mellan 25 länder med olika språk, kulturer, välståndsnivåer och politiska linjer. Franske president Chirac lämnade ett möte i fredags när chefen för UNICE, franska arbetsgivarorganisation Ernest-Antoine Seilliere talade engelska.

Protektionism förekommer, till exempel stoppades det italienska företaget Enels försök att lägga ett bud på det franska vatten- och energiföretaget Suez.

EU:s president Barroso säger att Europa inte kan acceptera ekonomisk nationalism.

– Vi kan inte bygga barriärer mot varandra. För att göra affärer ska vi rulla ut en röd matta, inte röd tape, sade han.

Storbritanniens premiärminister Tony Blair höll med.

– Elektriciteten på Downing Street 10 kommer från ett franskt företag, vattnet från ett tyskt, gasen från ett urval av tre-fyra företag – tre av dem är inte engelska. Jag tycker inte att det är ett problem längre. Vi går mot en fri marknad. Den sociala dimensionen i dagens Europa kan man bäst hitta inom vetenskap, kunskap, teknologi, samt uppbyggnad av kunskapsekonomin i stället för gammaldags statsintervention, sade Blair.

EU satsar på att förbättra villkoren för företagandet. Små och medelstora företag som förväntas bidra till ökad sysselsättning och ekonomiska tillväxt får stöd i olika förmer, både på EU- och nationsnivå. Mera långsiktiga satsningar görs inom utbildning, forskning och kunskap.

Att få bukt med ungdomsarbetslösheten är angeläget. EU:s mål för 2007 är att varje ungdom som slutar skolan och är arbetslös ska erbjudas jobb, praktikplats, arbetsträning eller annat sysselsättningsåtgärd inom sex månader. Senast 2010 ska antalet elever som lämnar skolan i förtid ha minskat till tio procent, och minst 85 procent av alla 22 åringar ska har genomgått gymnasiet.

Europa står inför stora uppmaningar när det gäller energiförsörjningen. Bland annat skrämmer höga och ostadiga priser på olja och gas, importberoende, brist på alternativ, ökande globala energibehov, klimatförändringar, och långsamma framsteg med att effektivisera energiförbrukningen. Energiförsörjningen har dessutom stor påverkan på sysselsättning och tillväxt.