EU-ledare beslutade om mer flyktingbistånd och yttre gränskontroll
Stefan Löfven anländer till EU:s extrainsatta toppmöte där man bland annat enades om utökade bidrag till Syriens grannländer och hjälp till Italien och Grekland. Foto: Thierry Charlier/Getty Image


I natt enades EU:s ledare på ett extrainsatt toppmöte att flyktinglägren runt Syrien ska få mer bidrag och att EU:s yttre gränskontroller ska stärkas. Den mest laddade frågan, om flyktingkvoterna, uttalade man sig dock inte om.

EU:s extrainsatta toppmöte avslutades vid ettiden i natt, efter sju timmars förhandlingar om hur vår tids största flyktingvåg ska hanteras. Mötet gick lugnt till, och statsminister Stefan Lövfen tyckte att mötet fördes i en pragmatisk anda.

– Det är ingen tvekan om att vi har olika uppfattningar i frågor, och det ger vi uttryck för. Men det finns ingen fientlighet eller oförsonlighet, säger Löfven till SVT.

EU-ledarna enades bland annat om att ge bistånd på en miljard euro, motsvarande 10 miljarder kronor, till flyktinglägren i Syriens grannländer Turkiet, Libanon och Jordanien. Pengarna ska gå till FN:s flyktingorgan UNHCR och livsmedelsprogrammet WFP, rapporterar Ekot.

Däremot är det inte klart varifrån pengarna ska tas. EU-kommissionen ska stå för en del, men medlemsstaterna måste också ge direkta bidrag.

EU ska också hjälpa till att bygga upp mottagningscenter i Grekland och Italien. De ska stå klara senast i november och personal från EU ska hjälpa till med registrering och identifiering. De ska även fördela asylsökande till olika EU-länder och återföra dem som inte har skyddsbehov.

Bättre gränskontroller

En annan fråga var situationen vid EU:s yttre gränser. EU:s ordförande Donald Tusk sade att unionen måste korrigera sin politik av ”öppna dörrar och fönster”.

– Nu borde fokus ligga på ett ordentligt skydd av våra externa gränser och extern hjälp till flyktingar och länder i vår närhet, säger Tusk.

Det ska bland annat ske genom att gränskontrollbyrån Frontex och Europol ska få mer resurser från medlemsstaterna i form av personal och utrustning, skriver SVT.

Kontroller ska göras både till lands och till sjöss mot de länder som inte är med i EU eller medlemmar av Schengensamarbetet, till exempel Norge, rapporterar SR. Men någon riktig överenskommelse om hur det ska gå till kom man inte fram till.

Några länder drev detta hårt men Stefan Löfven tyckte inte det var så viktigt.

– Vi som land måste ha kontroll på våra gränser. Det är en av våra uppgifter, inte minst enligt internationella regler, sade Lövfen på presskonferensen efter mötet.

Turkiet nyckel

Tyskland förbundskansler Angela Merkel pekade på Turkiet som nyckel i en krishanteringsstrategi. Donald Tusk, som nyss kommit från Turkiet, sade dock att det inte var ”så lätt som förväntat” och att det inte är pengar som är det stora problemet.

Turkiets premiärminister Ahmet Davutoğlu skrev till EU:ledarna på onsdagen och krävde stora eftergifter från européerna för Turkiets eventuella samarbete, skriver The Guardian.

Den mest laddade frågan, tvingande flyktingkvoter som inrikes- och justitieministrarna nyligen drev igenom med majoritetsbeslut, nämndes inte alls i EU-ledarnas uttalande.