EU-länder säger nej till GMO-grödor
Demonstrationer i Paris den 25 maj 2013 mot genmodifiering (GMO) och den amerikanska tillverkaren av GMO-grödor Monsanto. (Foto: Fred Dufour /AFP/Getty Images


15 av EU:s 28 medlemsländer meddelar att de inte vill sälja de 10 genmodifierade (GMO) grödor som tidigare godkänts av EU-kommissionen.

Det handlar om livsmedel, djurfoder och snittblommor samt förnyelse av sju andra produkter som EU-kommissionens myndighet för livsmedelssäkerhet, Efsa, godkände våren 2015.

Detta ger en indikation på hur EU-länderna ställer sig i allmänhet till GMO. Bland de som vill undantas från försäljning av de 10 grödorna finns Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Italien, Österrike, Polen och Ungern. Sverige kommer meddela sin ståndpunkt i mars 2016, skriver SvD.

Tidigare i våras antog EU-kommissionen en ny lag som gör det möjligt för EU-länder att förbjuda odling av GMO-grödor inom sina egna gränser trots att de är tillåtna inom EU. För närvarande är MON810-majs den enda tillåtna GMO-gröda som odlas, enligt Europaparlamentet Nyheter.

Sociala och ekologiska konsekvenser av sojaodling i Sydamerika

VIDEO: Dödad för organ – Kinas hemliga transplantationsindustri