EU-länder får rätt att förbjuda GMO-grödor
Genetiskt modifierad (GMO) majs i växthuset på ett bioteknikföretag, Biogemma, i Chappes, centrala Frankrike. Frankrike förbjöd odling av GMO-majs den 5 maj 2014. (Foto: Sandra Laffont / AFP / Getty Images)


Europaparlamentet stiftade tisdagen 13 januari en lag som tillåter europeiska länder att begränsa eller förbjuda odling av grödor som är genetiskt modifierade.

– Detta direktiv är ett svar på européernas växande oro om GMO (genetiskt modifierade organismer), sade Frédérique Ries, från Belgien, och medlem i Europaparlamentet. Han är också den som driver den här lagstiftningen genom Europaparlamentet.

– Detta avtal kommer att garantera en större flexibilitet för de medlemsstater som vill begränsa odling av genetiskt modifierade grödor inom sina områden.

Den nya lagen ger länderna rätt att förbjuda GMO-grödor, men de kommer fortfarande att behöva gå igenom en riskbedömning av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) innan de kan släppas ut på EU-marknaden.

Majssorten MON810 är för närvarande den enda genetiskt modifierade grödan som odlas inom EU, och den odlas bara i fem länder.

Nio länder hade redan förbjudit GMO, men deras förbud ersattes av ett godkännande av GMO-grödor på EU-nivå. Detta innebär att fram till den nya lagstiftningen, kunde länder som ville förbjuda GMO, inte göra det, och de kunde bli åtalade om de försökte göra det.

Skapandet av ett direktiv på EU-nivå om odling av genetiskt modifierade grödor startade 2009. Frågan har polariserat EU-länderna. Å ena sidan menar vissa länder att GMO hotar befolkningens hälsa, miljö och den höga kvaliteten på EU:s livsmedel, medan det å andra sidan finns länder som argumenterar som att om genmodifierade grödor godkänns på EU-nivå, borde de vara tillräckligt säkra för att odlas överallt inom EU, och att om man inte gör det hotar det EU:s inre marknad.

Att förbjuda GMO

Europeiska länder skulle inte kunna förbjuda odling av genetiskt modifierade organismer för miljö- eller hälsoskäl om grödorna har godkänts av den europeiska livsmedelsäkerhetsmyndigheten (EFSA), enligt den nya lagen.

Dock kan de förbjuda genmodifierade grödor av andra skäl, såsom stadsplaneringskrav, grödornas socioekonomiska konsekvenser, för att undvika oavsiktlig förekomst av genetiskt modifierade organismer i andra produkter, på grund av nationella jordbruksregler.

På denna första punkt, uttryckt Greenpeace oro eftersom "den nya lagen inte kommer att ge länderna en juridisk fast rätt att förbjuda GMO-grödor."
Greenpeace varnade för att uteslutandet av miljöhänsyn från listan över anledningar att kunna förbjuda GMO-grödor kan få "allvarliga konsekvenser".

Den nya lagen anger att länder bör säkra att GMO-grödor inte förorenar andra produkter, särskilt för att förhindra gränsöverskridande förorening med grannländerna. Det finns dock ingen finansiering för att kompensera jordbrukare om deras grödor har förorenats.

– Jag hoppas att när lagstiftningen uppdateras, kommer det att finnas en skyldighet att kompensera jordbrukare som drabbats av det här, säger Reis.

De nya reglerna omfattar endast odling av genetiskt modifierade organismer, inte transport, försäljning eller forskning. Stora mängder foder som innehåller GMO importeras fortfarande till EU.

Den nya lagstiftningen kommer fortfarande att behöva godkännas av Europeiska rådet, och om det godkänns, väntas den träda i kraft under våren 2015.

Länder som tidigare har förbjudit GMO-grödor: Österrike, Frankrike, Grekland, Ungern, Italien, Tyskland, Polen Bulgarien, Luxemburg.

Länder som tillåter GMO-grödor: Spanien, Portugal, Tjeckien, Slovakien, Rumänien.

Översatt från engelska