EU-kritik mot Kina för bristande intellektuell äganderätt


Europeiska företag lider stora ekonomiska förluster på grund av bristande skydd för äganderätten i Kina. Detta är ett problem som EU-kommissionär för handel Peter Mandelson påtalade under handelstoppmötet mellan EU och Kina i Peking den 27-28 november.

– Europa har upprepade gånger sagt att man vill se bättre skydd för intellektuell äganderätt i Kina, sade Mandelson i sitt tal på mötet.

Mandelson är särskilt orolig över att Kina utmärker sig i detta avseende, även om landet inte är ensamt om det. Sju av tio europeiska företag verksamma i Kina är utsatta för stöld av intellektuell äganderätt, och problemen är så allvarliga att EU nyligen valde att inleda ett globalt samarbete mot piratkopior av patientskyddade varor. Ett avtal kallat ACTA (Anti-counterfieting trade agreement) har upprättats mellan EU, USA, Japan, Sydkorea, Mexiko och Nya Zeeland men inte Kina.

Sedan 2003 har EU fortlöpande fört dialog med kinesiska myndigheter, men resultatet har varit obefintliga. Mandelson berättade att Europa har varit konstruktiv och tålmodig men till ingen nytta.

Dagen innan toppmötet var Mandelson talare på ett seminarium i Beijing. 

– Vår musik och filmer stjäls rutinmässigt och ersättningar till upphovsrättsinnehavare betalas inte. Europas musikinspelningsindustri förstördes i Kina innan den kunde slå sig fram. Jag kan inte ignorera denna ohyggliga situation, med dess innebörd inom Världshandelsorganisation WTO. Lagarna finns i böckerna i Kina, men de upprätthållas inte likadant för utländska och inhemska företag, sade Mandelson på ett seminarium om handeln i Peking dagen innan toppmötet.

OECD uppskattade att den årliga internationella handeln med piratkopior på konsumtionsvaror uppgår till mer än 200 miljarder dollar.