EU kräver att Ryssland följer fredsplan
Georgier protesterar i Tbilisi den 1 september mot Rysslands ockupation av delar av Georgien. Demonstrationen skedde samtidigt med EU-toppmötet i Bryssel. (Foto: AFP/Irakli Gedenidze)


EU hotar att ställa in sina samtal om partnerskapsavtal med Ryssland om Moskva inte drar tillbaka sina trupper i Georgien till de ursprungspositionerna som gällde före 7 augusti. 

På det extrainkallade EU-toppmötet den 1 september kom regeringscheferna överens om att Moskva måste följa den fredsplan som Ryssland och Georgien undertecknat. 

Merkel, Sarkozy, Brown och andra regeringschefer inom EU upprepade sina fördömanden av Rysslands ”oproportionerliga reaktioner” och erkännande av utbrytarrepublikerna Sydossetiens och Abchaziens självständighet. Andra länder uppmanas av EU att inte erkänna dessa regioners självständighet. 

Utöver humanitär hjälp till krigsoffren ska en internationell övervakningsgrupp se till att villkoren i fredsplanen efterlevs. Beslutet om den slutgiltiga utformningen av uppdraget tas på nästa EU-toppmöte den 15 september. 

Sedan kriget i augusti har Nato och Sverige ställt in alla planerade militärövningar med Ryssland. Ukraina har infört restriktioner för den ryska flottbasen i Sevastopol och Polen har undertecknat ett avtal om robotförsvar med USA.