EU kräver att Grekland minskar sitt budgetunderskott
Besvärliga tider: Greklands finansminister Giorgos Papaconstantinou anländer till ett möte med företrädare för euroområdets länder den 16 februari på EU:s högkvarter i Bryssel. Grekland har fått en tidsfrist fram till den 16 mars för att visa effektiviteten i den finansplan som ska minska landets budgetunderskott. (Foto: Georges Gobet / AFP / Getty Images)


Länderna inom euroområdet, dit Grekland hör, gav Grekland en tidsfrist på en månad, fram till den 16 mars, för att visa att dess nya finansplan är effektiv och gradvis kan minska landets budgetunderskott till vad som är tillåtet för ett EU-medlemsland. Annars kommer landet att ställas inför restriktiva åtgärder.

Euroområdet omfattar 16 medlemmar i EU som använder euron som officiell valuta. Det finns 27 länder inom EU, men det är euroområdets medlemmar som tar initiativ till att hjälpa Grekland, eftersom nedgång i landets ekonomi skulle försvaga euron i hela euroområdet.

I november 2009 upptäcktes att rapporter hade förfalskats med hjälp av sofistikerade finansiella instrument för att dölja ett enormt budgetunderskott. Detta underskott överskred gränsen för vad som är tillåtet inom EU med mer än fyra gånger. Man fann också en dold statsskuld på 300 miljarder euro, vilket anses vara en stor skuld för ett land med en befolkning på cirka 11,3 miljoner.

Det upptäcktes också att det beräknade budgetunderskottet för 2010 var mer än fyra gånger EU:s gräns.

Vissa av de krav som EU ställt för inträde i euroområdet är att man har ett budgetunderskott på högst 3 procent av bruttonationalprodukten (BNP), en statsskuld på max 60 procent av BNP och en inflationstakt som inte är mer än 1,5 procent högre än den som finns i de ekonomiskt mest stabila medlemsstaterna.

Som svar på den stränga kritiken från EU:s finansministrar i Bryssel i januari frös den grekiska regeringen de offentliga tjänstemännens löner och höjde skatten på bensin och diesel, vilket grekiska tjänstemännen hoppas ska bringa ytterligare 1,3 miljarder euro till statskassan. Till en början utlöste detta en enorm våg av strejker i hela Grekland.

Grekiska myndigheter lovade lämna en rapport till Europakommissionen och Europeiska centralbanken den 16 mars. Rapporten skall i detalj beskriva alla positiva effekter på dess nyligen genomförda anpassningsplan, vilken syftar till att sänka landets budgetunderskott med 4 procent av BNP år 2010, dvs. från 12,75 procent till 8,70 procent, och ytterligare minska den till mindre än 3 procent år 2012, enligt den Europeiska stabilitets- och tillväxtpaktens konventioner.

Den nya EU-kommissionären för ekonomiska och monetära frågor, Olli Rehn från Finland, som tog över posten från Spaniens Joaquín Almunia, varnade för att Grekland mycket snart måste förklara hur det använde sofistikerade finansiella derivat för att dölja det enorma budgetunderskottet.

Enligt EU-tjänstemän kan investmentbanker ha utnyttjat kryphål i rutiner för rapportering av skulder och underskott.

Enligt George Papaconstantinou, Greklands finansminister, var sådana derivat lagliga när landet använde dem men de används inte längre. Enligt en rapport från 2008 från Eurostat om Grekland hade de grekiska myndigheterna bekräftat att enligt lag ”kunde statliga enheter inte inlåta sig i fiktiva derivattransaktioner.”

Europeiska kommissionen kan nu komma att åtala vissa grekiska tjänstemän för felaktig statistisk rapportering. 

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/29908/