EU kräver att Eutelsat återinför NTDTV-sändningar


EU-parlamentet kräver nu att satellitföretaget Eutelsat återinför den oberoende kinesiskspråkiga tv-kanalen NTDTV:s sändningar till Kina. Det starka uttalandet mot det privatägda franska satellitföretaget godkändes i förra veckan av en majoritet av de 785 parlamentsledamoterna. 

Det var i juni 2008 som Eutelsat hävdade att det hade tekniska problem och upphörde med att sända NTDTV:s (New Tang Dynasty Television) signal till Kina. I en rapport från den 10 juli avslöjade emellertid Reportrar utan gränser att avstängningen var planerad och under den kinesiska regimens inflytande.

Resolutionen uppmanar EU:s 27 medlemsländer att ”vidtaga nödvändiga åtgärder för att NTDTV:s sändningar till Kina ska återinföras och stödja tillgången till ocensurerad information till miljontals kineser”.

Den kräver även att ”Eutelssat med omedelbar verkan ska återinföra NTDTV:s överföring till Kina och ge en förklaring till avstängningen”. Dokumentet påpekar att ”NTDTV är en icke vinstdrivande mediekanal och att den är den enda oberoende kinesiskspråkiga tv-stationen, med sändningar i Kina sedan 2004”.

Trots anklagelser om att de gett efter från den kinesiska regimens påtryckningar avböjde Eutelsat möjligheten att förklara sig inför EU-parlamentet i mitten av januari.

Eutelsats påstående om att de inte har utrymme för NTDTV på W5-satelliten stämmer inte, visar rapporter från Reportrar utan gränser.

– Det finns gott om ledigt utrymme på Eutelsats W5-satellit, inte minst efter att US Broadcast Board of Governors sade upp sin plats på den, till exempel Voice of America. Faktum är att de viker sig för den kinesiska kommunistregimens påtryckningar, sade EU-parlamentarikern Bart Staes.

Eutelsats ”trovärdighet har fått sig en törn och vi kräver att dess aktieägare ingriper snarast möjligt så att NTDTV kan återuppta sändningarna på denna satellit”, sade Reportrar utan gränser. 

Resolutionen började som en deklaration i oktober. De fem EU-parlamentarikerna Marco Cappato, Hanna Foltyn, Thomas Mann , Charles Tannok och Helga Truepels namnunderskrifter satte igång en snöbollseffekt och den 14 januari hade fler än 400 EU-parlamentariker skrivit under deklarationen, vilket atomatiskt förvandlade dokumentet till en resolution som EU-ordföranden måste läsa. Resolutionen ger ett starkt budskap till Eutelsat och är en seger för Kinas växande människorättsrörelse.

Parlamentariker har pekat på tre områden på vilka människorättssituationen i Kina är akut, inräknat förföljelsen av Falun Gong och förtrycket i Tibet. Det tredje området är att Kina-regimen berövar dödsdömda fångar och Falun Gong-utövare, som fängslats för sin tro, på vitala organ som sedan säljs till förtjänst. 

”EU baseras på och definieras av dess hörsamhet till principer som frihet, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter, grundläggande rättigheter och rättssäkerhet”, står att läsa i resolutionen.

Översatt från engelska:http://en.epochtimes.com/n2/content/view/10368/