EU-kommissionens ekonomiska rekommendationer till Spanien
Spaniens regeringschef Mariano Rajoy talar på en konferens i oktober 2014 (Med tillstånd av Spaniens regering).


EU-kommissionen föreslog i oktober en rad åtgärder för Spanien, enligt rapporten Landsspecifika rekommendationer 2014.

Bland förslagen understryker EU-kommissionen att olika sätt att sänka den höga skuldsättningen på i den spanska offentliga förvaltningen måste betonas, som ”en väg mot stadig minskning”.

Spanien är bland de 17 europeiska länder vars ekonomi är föremål för djupare granskning, på samma sätt som Tyskland, Österrike, Frankrike och Italien.

”Kommissionen undersökte medlemsstaterna för möjliga makroekonomiska obalanser och utförde en grundlig granskning av 17 av dem”, rapporterade EU-kommissionen.

Spaniens rapport rekommenderade att landet “ser till att en ny oberoende skattemyndighet kan börja fungera ordentligt så snart som möjligt, samt att strikt och öppet genomföra på alla myndighetsnivåer de förebyggande, korrigerande och tvångsmässiga åtgärder som tillhandahålls av genomförandelagstiftningens budgetstablitet, inklusive de som rör avskaffandet av skulder till kommersiella aktörer".

I rapporten konstateras också att Spanien "bör göra en systematisk genomgång av utgifterna på alla myndighetsnivåer före februari 2015 i syfte med att bidra till att förbättra effektiviteten och kvaliteten i de offentliga utgifterna".

Rapporten föreslog att hälso- och sjukvårdssystemet skall förbättra effektiviteten ytterligare, särskilt för att öka "effektviseringen av läkemedelsutgifterna". För denna plan föreslog man att intensifiera "samordning mellan olika typer av vård, samtidigt som man har kvar tillgängligheten för utsatta grupper".

Dokumentet förklarar också hur bekvämt det är att anta ”i slutet av 2014 en omfattande skattereform, som förenklar skattesystemet och ge ett större bidrag till tillväxt och sysselsättning, samt bevarandet av miljön och stabilitet inom skatteuppbörden".

Enligt EU-kommissionen bör Spanien "ändra beskattningen mot mindre snedvridna skatter såsom de på konsumtion eller miljöförstöring (exempelvis skatter på drivmedel), eller återkommande skatter på fastigheter".

Den föreslår också "att ta bort avdrag för bolagsskatt och inkomstskatt". Beträffande låglönejobb föreslår EU-kommissionen att Spanien ska överväga möjligheten att sänka företagens sociala avgifter.

Samtidigt betonar EU-kommissionen behovet av "att fortsätta korrigera snedvridningen som gynnar bolagens skatteskuld", samt vidta åtgärder "för att förhindra ´beskattning` av den väl fungerande inre spanska marknaden", och "intensifiera kampen mot skatteflykt".

Den ursprungliga spanska artikeln kan läsas här.