EU-kommissionen tar upp flyktingar
EU:s justitie-, inrikes- och migrationsministrar i Bryssel vid en presskonferen den 15 februari 2007. Franco Frattini (V). (Foto: AFP / John Thys)


EU ska se över vad som kan göras för att fler länder ska ta emot asylsökande från Irak och hur irakier kan hjälpas nära Irak.

Den svenska regeringen talar om framgång men det är ännu oklart vad det ger.

En ökad flyktingström från Irak kan bli ett problem också för andra medlemsländer än Sverige, ansåg kommissionären med ansvar för migrationsfrågor, Franco Frattini, på en presskonferens under mötet för EU:s justitie-, inrikes- och migrationsministrar i Bryssel.

Då hade migrationsminister Tobias Billström tidigare, inne på mötet, tagit upp den svenska regeringens oro över det ökade tillflödet av asylsökande irakier till Sverige. I en debattartikel häromdagen vädjade Billström och EU-minister Cecilia Malmström om hjälp från EU och medlemsländerna.

-Vi vill inte ha någon omflyttning av asylsökande, vi vill att fler länder ska ta emot, sade Billström på en pressträff efter mötet.

EU:s nuvarande ordförandeland Tyskland lovar en ordentlig diskussion om Irak på nästa ministermöte i april. Till dess ska EU-kommissionen också ha funderat vidare. Franco Frattini ska i ett brev till medlemsländerna be om förslag hur EU-länderna skulle kunna stå redo för fler asylsökande från Irak.

Men EU har ingen makt över hur många asylsökande eller invandrare enskilda länder ska ta emot. Det är beslut som vart och ett av länderna rår över på egen hand. Det EU kan göra, och som Billström efterlyser, är ökat stöd och samarbete med FN:s flyktingorgan UNHCR. Nyligen larmade UNHCR om läget för de 1,7 miljoner internflyktingarna i Irak och deras landsmän som i många hundratusental finns i grannländerna Jordanien, Syrien, Iran och i viss mån Turkiet.

Av de 60 miljoner dollar som UNHCR bad om har USA lämnat 16 miljoner dollar. EU skulle också kunna träda in.

-Vi kan hjälpa till i regionala program i närområdet. Gör vi inte det växer problemet stadigt, säger Billström som påpekar att hjälp till Iraks grannar är viktigt för att länderna inte ska börja vackla under det stora trycket från de hundratusentals irakierna.

EU kan uppmana länderna att ta sig an flyktingar från Irak ur FN:s kvoter. USA har lovat att ta emot 7 000 irakier.

-Vi ska vara tacksamma för att USA ökar sin kvot, säger Billström.