EU håller utfrågning om mänskliga rättigheter i Kina


EU-parlamentets underutskott för mänskliga rättigheter anordnade nyligen en utfrågning i Bryssel. Det diskuterades bland annat religionsfrihet, minoriteters rättigheter och politiska fångars situation i Kina, rapporterar NTDTV.

Heidi Hautala ordförande i underutskottet för mänskliga rättigheter, uttryckte EU-parlamentets önskan.

– Vår önskan och målsättning är tydlig. Vi vill att Kina öppnar upp och garanterar sina medborgare medborgerliga och politiska rättigheter, sade hon.

Hautala frågade om Hu Jia, en människorättsaktivist som erhöll Sacharovpriset 2008. Hu dömdes till fängelse tidigare i år för påstådd ”omstörtande verksamhet”. Enligt den svenska ambassadören för mänskliga rättigheter, Jan Nordlander, har de kinesiska myndigheterna inte lämnat någon information om Hu Jia, annat än tidpunkten för när han sattes i fängelse.

Medlemmarna i EU-parlamentet kritiserade under mötet också den kinesiska kommunistregimens behandling av Falun Gong-utövare, och etniska och religiösa minoriteter i Tibet och Xinjiang.

En av de inbjudna talarna var David Kilgour, före detta parlamentsledamot i Kanada, tillika medförfattare till boken ”Bloody Harvest, Killing of Falun Gong practitioners för their organs”. Han talade vid utfrågning om förföljelsen av Falun Gong-utövare i Kina.

– Enorma förbrytelser har skett på 2000-talet. Detta har, som ni vet, pågått nu i över tio år. Det måste upphöra. Det är ett brott mot mänskligheten och pågår fortfarande, sade David Kilgour.

Deltagarna diskuterade också nyttan av dialogen mellan Kina och EU om mänskliga rättigheter som hölls i Peking den 20 november. Vissa tror att den skapar en mekanism som sätter press på kommunistregimen om mänskliga rättigheter. Andra anser däremot att dialogen inte gett resultat och kallar det en ”marginaliserad dialog mellan tjänstemän”.

Rekommendationer från mötet var bland annat att avskaffa dödsstraffet och inrätta en särskild enhet inom EU-delegationen i Kina som skulle kunna övervaka situationen för de mänskliga rättigheterna på plats.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/26010/