EU godkänner nya regler för internethandeln som ska gälla inom hela EU


Nya regler som ska gälla för hela EU och ge konsumenterna bättre skydd när de handlar på nätet, godtogs av EU-parlamentet på torsdagen.

De nya reglerna syftar till att stimulera ökad näthandel över gränserna inom EU.

Även om EU-konsumenternas inköp via nätet har ökat från 26 procent av konsumenterna år 2006 till 40 procent år 2010, så har bara 7 procent gjort inköp över gränserna till andra EU-länder.

De nya reglerna för näthandeln godtogs av en stor majoritet – 615 röster för, 16 emot och 21 nedlagda – efter två och ett halvt års förhandlingar.

Det största bekymret med näthandeln mellan medlemsstater är olikheterna i regler för varje enskilt land. De nya reglerna ska därför omfatta hela EU och undanröja det största hindret.

Det slutliga godkännandet av reglerna ska enligt planerna tas av ministerrådet i juli, och om de går igenom ska de träda i kraft över hela EU inom två år.

För konsumenterna kommer de nya reglerna bland annat att innebära att de får två ångerveckor. De får också skydd mot sen eller utebliven leverans genom att de har rätt att häva köpet om produkten inte levererats inom 30 dagar.

Andra skydd innebär att det finns krav på säljaren att lämna innehållsförteckning, och dolda avgifter förbjuds.

I pressmeddelandet kallade Andreas Schwab, EU-parlamentets rapportör och huvudförhandlare, de nya reglerna för ”ett bra exempel på hur Europa ger mer fördelar till både konsumenter och handlare”.

-Vi har nått en välbalanserad överenskommelse, som tillgodoser både kraven från konsumenterna och affärsintressena, sade Schwab.

Översatt från engelska